Вступ Розділи 01 - 14 Розділи 15 - 16 Розділи 17 - 23 Розділи 24 - 26 Розділи 27 - 28 Розділ 29 Розділи 30 - 35 Розділи 36 - 45 Розділи 50 - 63 Розділи 64 - 99 .
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

Розділ 29
Код Назва Код
HS/CN CPC
29 Машини та устаткування Цей розділ включає: - машини та устаткування, класифіковані за їх функціями незалежно від галузі промисловості, в якій вони використовуються, а також машини та устаткування, класифіковані за галуззю промисловості, в якій вони використовуються незалежно від їх визначених функцій в цій галузі; товари загального призначення для використання як деталі машин та деталі товарів у інших угрупованнях. Класифіковані деякі машини та устаткування з приводом від електродвигуна, які містять електромагнітне обладнання, деякі типи електротехнічної апаратури (наприклад, печі, нагрівальне устаткування для приміщень, побутові прилади і т. ін.)    
29.1 Устаткування механічне    
29.11 Двигуни та турбіни Цей клас не включає: - двигуни літальних апаратів (35.3), автомобілів (34) та мотоциклів (34.10.1)    
29.11.1 Двигуни поршневі внутрішнього згоряння 431a  
29.11.11 Двигуни підвісні для човнів та катерів Ця підкатегорія включає: - двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням підвісні для човнів і катерів: з робочим об'ємом циліндра до 325 см3 з потужністю до 3 кВт і більше 3 кВт; з робочим об'ємом циліндра більше 325 см3 з потужністю до 30 кВт і більше 30 кВт 43110.1 8407.21
29.11.11.000 Двигуни підвісні для човнів та катерів   8407.21
29.11.12 Двигуни суднові та інші двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням Ця підкатегорія включає: - двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням суднові, які були в користуванні, а також нові потужністю до 100 кВт, 100 - 200 кВт, більше 200 кВт - двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндра до 250 см3 і більше 250 см3 43110.2 8407.29, .90
29.11.12.300 Двигуни тягові/ суднові   8407.29
29.11.12.500 - інші   8407.90
29.11.13 Двигуни дизельні Ця підкатегорія включає: - двигуни внутрішнього згоряння з запалюванням від стиску (дизелі і напівдизелі): двигуни суднові, які були в користуванні, а також нові; двигуни дизельні для рейкового транспорту; двигуни дизельні промислового призначення, які були в користуванні, а також нові Ця підкатегорія не включає: - установки електрогенераторні з дизельними двигунами внутрішнього згоряння (31.10.31) 43110.3 8408.10, .90
29.11.13.110 Двигуни тягові суднові з запалюванням від стиску/ потужністю до 100 кВт   8408.10 (.21 + .25 + .30)
29.11.13.130 - потужністю 100 - 200 кВт   8408.10.40
29.11.13.150 - потужністю 200 - 500 кВт   8406.10 (.50 + .60)
29.11.13.170 - потужністю 500 - 1000 кВт   8408.10.70
29.11.13.190 - потужністю більше 1000 кВт   6408.10 (.80 + .90)
29.11.13.200 Двигуни для рейкового транспорту   8408.90.21
29.11.13.310 Двигуни промислового призначення/ потужністю до 15 кВт   8408.90.31
29.11.13.330 - потужністю 15 - 30 кВт   8408.90.33
29.11.13.350 - потужністю 30 - 50 кВт   8408.90.36
29.11.13.370 - потужністю 50 - 100 кВт   8408 90.37
29.11.13.530 - потужністю 100 - 200 кВт   8408.90.51
29.11.13.550 - потужністю 200 - 300 кВт   8408.90.55
29.11.13.570 - потужністю 300 - 500 кВт   8408.90.57
29.11.13.730 - потужністю 500 - 1000 кВт   8408.90.71
29.11.13.750 - потужністю більше 1000 кВт   8408.90 (.75 + .99)
29.11.2 Турбіни 431b  
29.11.21 Турбіни парові Ця підкатегорія включає також: - турбіни парові, які працюють на парах ртуті 43141 8406.1
29.11.21.300 Турбіни парові/ для суднових силових установок та для інших машин та установок   8406 (.11 + .19.90)
29.11.21.500 - для приводу електрогенераторів   8406.19.1
29.11.22 Турбіни гідравлічні Ця підкатегорія включає: - всі типи гідравлічних турбін - колеса водяні 43142 8410.1
29.11.22.000 Турбіни гідравлічні   8410.1
29.11.23 Турбіни газові Ця підкатегорія включає: - газотурбінні установки, призначені для промислового використання Ця підкатегорія не включає: - двигуни турбореактивні та турбогвинтові (35.30.12) 43143 8411.8
29.11.23.000 Турбіни газові   8411.8
29.11.3 Вузли до турбін Ця категорія включає: - пристрої регулювальні, ротори, статори і т. ін. 431c  
29.11.31 Вузли до парових турбін 43153 8406.90
29.11.31.000 Вузли до парових турбін   8406.90
29.11.32 Вузли до гідравлічних турбін 43154 8410.90
29.11.32.000 Вузли до гідравлічних турбін   8410.90
29.11.33 Вузли до газових турбін Ця підкатегорія не включає: - вузли до двигунів турбореактивних та турбогвинтових (35.30.16) 43156 8411.9
29.11.33.000 Вузли до газових турбін   8411.99
29.11.9 Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту двигунів та турбін 886f  
29.11.91 Послуги з монтажу двигунів та турбін Ця підкатегорія не включає: - послуги з монтажу двигунів для літаків, транспортних засобів (34, 35) 88620.1  
29.11.91.000 Послуги з монтажу двигунів та турбін    
29.11.92 Послуги з технічного обслуговування і ремонту двигунів та турбін Ця підкатегорія не включає: - послуги з ремонту автомобілів (50), авіаційної техніки, суден чи залізничних локомотивів (35) - послуги морських та річкових портів (63.22) і послуги аеропортів (63.23) 88620.2  
29.11.92.000 Послуги з технічного обслуговування і ремонту двигунів та турбін    
29.12 Насоси, компресори та гідравлічні системи    
29.12.1 Двигуни та силові установки гідравлічні та пневматичні 432a  
29.12.11 Двигуни та силові установки гідравлічні та пневматичні, лінійної дії 43211 8412.21, .31
29.12.11.330 Двигуни та силові установки гідравлічні, лінійної дії (циліндри),/ системи гідравлічні   8412.21.91
29.12.11.350 - інші   8412.21.99
29.12.11.500 Двигуни та силові установки пневматичні, лінійної дії (циліндри)   8412.31
29.12.12 Двигуни та силові установки гідравлічні та пневматичні інші Ця підкатегорія не включає: - двигуни та силові установки гідравлічні та пневматичні лінійної дії (29.12.11) 43212 8412.29, .39, .80
29.12.12.330 Двигуни та силові установки гідравлічні інші:/ системи гідравлічні   8412.29.50
29.12.12.350 - двигуни гідравлічні силові   8412.29.91
29.12.12.370 - інші   8412 (.29.99 + .80)
29.12.12.500 Двигуни та силові установки пневматичні інші   8412.39
29.12.2 Насоси для рідин та підйомники рідин Ця категорія включає: - машини та механізми для піднімання чи іншого неперервного переміщення об'єму рідини (включно розплавленого металу та бетонного розчину) з ручним та будь-яким іншим суміщеним чи автономним приводом - насоси, обладнані витратомірами та лічильниками вартості, які встановлюються для заправки бензином чи маслом в гаражах, а також насоси спеціально призначені для машин, транспортних засобів і т. ін. (включно бензинові, масляні, водяні насоси до двигунів внутрішнього згоряння) Ця категорія не включає: - насоси з кераміки (тобто для агресивних рідин) (26.24) - банки для мастила та маслянки, прес-маслянки (28.62.30), - змащувальні пістолети для гаражів (29.40.51) - машини для заповнення пляшок (29.24.21) - пристрої для розбризкування та розпилювання рідин (29.24.24) - машини пожежні (34.10.54) 432b  
29.12.21 Насоси для паливно-мастильних матеріалів 43220.1 8413.1 - .40
29.12.21.100 Насоси, які містять мірний пристрій чи за конструкцією можуть бути обладнані ним,/ для паливно-мастильних матеріалів, які використовуються на заправних станціях чи у гаражах   8413.11
29.12.21.300 - для рідин   8413.19
29.12.21.500 Насоси ручні для рідин   8413.20
29.12.21.700 Насоси для палива, мастильно-охолоджуваль- них рідин для двигунів внутрішнього згоряння   8413.30
29.12.21.900 Бетононасоси   8413.40
29.12.22 Насоси об'ємні зворотно-поступальні 43220.2 8413.50
29.12.22.100 Насоси/ поршневі зворотно-поступальні, гідроагрегати   8413.50.30
29.12.22.300 - дозувальні та пропорційні   8413.50.50
29.12.22.500 - поршневі гідравлічні силові   8413.50.71
29.12.22.700 - багаторядні поршневі/плунжерні   8413.50.79
29.12.22.900 - інші   8413.50.90
29.12.23 Насоси об'ємні роторні 43220.3 8413.60
29.12.23.100 Насоси об'ємні роторні, гідроагрегати   8413.60.30
29.12.23.330 Насоси шестеренні/ гідравлічні силові   8413.60.41
29.12.23.350 - інші   8413.60.49
29.12.23.530 Насоси лопатеві/ гідравлічні силові   8413.60.51
29.12.23.550 - інші   8413.60.59
29.12.23.730 Насоси гвинтові   8413.60.60
29.12.23.750 Насоси об'ємні роторні інші   8413.60.90
29.12.24 Насоси інші та підйомники рідин Ця підкатегорія включає: - насоси центробіжні, електромагнітні, емульсійні і т. ін., підйомні колеса з ковшами, ланцюгові та кабельні підйомники з відрами, ковшами і т. ін. 43220.4 8413.70 - .8
29.12.24.130 Насоси занурені/ одноступінчасті   8413.70.21
29.12.24.150 - багатоступінчасті   8413.70.29
29.12.24.170 Насоси безсальникові центробіжні для систем опалення та гарячого водопостачання   8413.70.30
29.12.24.200 Насоси центробіжні інші з діаметром випускного отвору до 15 мм   8413.70.40
29.12.24.300 Насоси вихрові центробіжні та відкрито-вихрові   8413.70.50
29.12.24.510 Насоси з радіальним потоком одноступінчасті/ з єдиним вхідним робочим колесом моноблочні   8413.70.61
29.12.24.530 - з єдиним вхідним робочим колесом інші   8413.70.69
29.12.24.550 - з кількома робочими колесами   8413.70.70
29.12.24.600 Насоси з радіальним потоком багатоступінчасті   8413.70.80
29.12.24.710 Насоси центробіжні інші з діаметром випускного отвору більше 15 мм,/ одноступінчасті   8413.70.91
29.12.24.750 - багатоступінчасті   8413.70.99
29.12.24.800 Насоси для рідин інші, підйомники рідин   8413.8
29.12.3 Насоси та компресори повітряні 432c  
29.12.31 Насоси вакуумні 43230.1 8414.10
29.12.31.300 Насоси/ вакуумні інші   8414.10 (.10 + .90)
29.12.31.500 - роторні поршневі, насоси роторні з ковзними лопатями, насоси молекулярні (вакуумні) та подібні насоси   8414.10.30
29.12.31.700 - дифузійні, кріогенні та адсорбційні   8414.10.50
29.12.32 Насоси ручні та ножні пневматичні Ця підкатегорія включає також: - насоси ручні для велосипедів 43230.2 8414.20
29.12.32.000 Насоси ручні та ножні пневматичні   8414.20
29.12.33 Компресори для холодильного устаткування 43230.3 8414.30
29.12.33.330 Компресори для холодильного устаткування/ потужністю до 0,4 кВт   8414.30.30
29.12.33.350 - потужністю більше 0,4 кВт, герметичні чи напівгерметичні   8414.30.91
29.12.33.370 - потужністю більше 0,4 кВт, інші   8414.30.99
29.12.34 Компресори повітряні буксировані 43230.4 8414.40
29.12.34.300 Компресори повітряні, змонтовані на колесному шасі для буксирування,/ з витратами за хвилину до 2 м3   8414.40.10
29.12.34.500 - з витратами за хвилину більше 2 м3   8414.40.90
29.12.35 Турбокомпресори 43230.5 8414.80.2
29.12.35.300 Турбокомпресори/ одноступінчасті   8414.80.21
29.12.35.500 - багатоступінчасті   8414.80.29
29.12.36 Компресори об'ємні поршневі 43230.6 8414.80.3, .4
29.12.36.300 Компресори об'ємні поршневі/ з надлишковим робочим тиском до 15 бар, які дають витрати за годину до 60 м3   8414.80.31
29.12.36.500 - з надлишковим робочим тиском до 15 бар, які дають витрати за годину більше 60 м3   8414.80.39
29.12.36.700 - з надлишковим робочим тиском більше 15 бар, які дають витрати за годину до 120 м3   8414.80.41
29.12.36.900 - з надлишковим робочим тиском більше 15 бар, які дають витрати за годину більше 120 м3   8414.80.49
29.12.37 Компресори об'ємні роторні 43230.7 8414.80.6, .7
29.12.37.300 Компресори об'ємні роторні/ одновальні   8414.80.60
29.12.37.530 - багатовальні гвинтові   8414.80.71
29.12.37.550 - багатовальні інші   8414.80.79
29.12.38 Компресори інші 43230.8 8414.80.1, .9
29.12.38.000 Компресори інші   8414.80 (.10 + .90)
29.12.4 Вузли до насосів, компресорів та систем гідравлічних 432d  
29.12.41 Вузли до двигунів та силових установок гідравлічних та пневматичних 43251 8412.90
29.12.41.300 Вузли/ до пневматичних двигунів та силових установок   8412.90 (.10 + .90)
29.12.41.500 - до гідравлічних двигунів та силових установок   8412.90.50
29.12.41.700 - до реактивних двигунів   8412.90.30
29.12.42 Вузли до насосів для рідин та підйомників рідин 43252 8413.9
29.12.42.000 Вузли до насосів для рідин та підйомників рідин   8413.9
29.12.43 Вузли до повітряних насосів та компресорів 43253 8414.90
29.12.43.000 Вузли до повітряних насосів та компресорів   8414.90
29.12.9 Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів 886g  
29.12.91 Послуги з монтажу насосів та компресорів 88620.3  
29.12.91.000 Послуги з монтажу насосів та компресорів    
29.12.92 Послуги з технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів 88620.4  
29.12.92.000 Послуги з технічного обслуговування і ремонту насосів та компресорів    
29.13 Крани та клапани    
29.13.1 Вентилі, крани, клапани та подібні вироби Ця категорія включає: - крани, клапани, вентилі та інше аналогічне приладдя, які використовуються для установлення зовні чи всередині на трубопроводах, цистернах, баках і т. ін. з метою регулювання потоку (під час подавання, зливання і т. ін.) різних текучих середовищ: рідких, в'язкотекучих та газоподібних чи, у визначених випадках, твердих частинок (наприклад, піску) Ця категорія не включає: - клапани зі скла та керамічних матеріалів (26.15, 26.24) - клапани для двигунів внутрішнього згоряння (34.30, 35.30) 432e  
29.13.11 Клапани редукційні, регулювальні, стопорні та запобіжні 43240.1 8481.10 - .40
29.13.11.330 Клапани редукційні,/ комбіновані з фільтрами чи лубрикаторами, чавунні чи сталеві   8481.10.11
29.13.11.350 - некомбіновані з фільтрами чи лубрикаторами, чавунні чи сталеві   8481.10.19
29.13.11.370 - комбіновані з фільтрами чи лубрикаторами, виготовлені з інших матеріалів   8481.10.91
29.13.11.390 - некомбіновані з фільтрами чи лубрикаторами, виготовлені з інших матеріалів   8481.10.99
29.13.11.530 Клапани регулювальні/ для маслогідравлічних силових трансмісій   8481.20.10
29.13.11.550 - для пневматичних силових трансмісій   8481.20.90
29.13.11.730 Клапани стопорні   8481.30
29.13.11.750 Клапани запобіжні розвантажувальні   8481.40
29.13.12 Вентилі, крани, клапани для ванн, резервуарів та аналогічних пристроїв та для радіаторів центрального опалення 43240.2 8481.80.1 - .3
29.13.12.330 Крани змішувальні   8481.80.11
29.13.12.350 Крани, вентилі та клапани для ванн, резервуарів та аналогічних пристроїв інші   8481.80.19
29.13.12.530 Вентилі для радіаторів центрального опалення/ терморегулювальні   8481.80.31
29.13.12.550 - інші   8481.80.39
29.13.13 Крани та клапани інші Ця підкатегорія включає також: - крани пожежні, брандспойти, арматуру фонтанну для трубопроводів 43240.3 8481.80.5 - .9
29.13.13.130 Клапани керування процесом,/ терморегулювальні   8481.80.51
29.13.13.150 - інші   8481.80.59
29.13.13.330 Клапани запірні/ чавунні   8481.80.61
29.13.13.350 - сталеві   8481.80.63
29.13.13.370 - інші   8481.80.69
29.13.13.530 Клапани сферичні/ чавунні   8481.80.71
29.13.13.550 - сталеві   8481.80.73
29.13.13.570 - інші   8481.80.79
29.13.13.730 Вентилі кульові та конічні   8481.80.81
29.13.13.750 Клапани дросельні   8481.80.85
29.13.13.770 Клапани мембранні   8481.80.87
29.13.13.800 Крани, клапани та аналогічні вироби інші   8481.80.99
29.13.2 Деталі до вентилів, кранів, клапанів та подібних виробів 432f  
29.13.20 Деталі до вентилів, кранів, клапанів та подібних виробів 43254 8481.90
29.13.20.000 Деталі до вентилів, кранів, клапанів та подібних виробів   8481.90
29.13.9 Послуги з технічного обслуговування і ремонту кранів та клапанів 886h  
29.13.90 Послуги з технічного обслуговування і ремонту кранів та клапанів Ця підкатегорія не включає: - роботи водопровідні та газопровідні (45.33.20, 45.33.30) - будівництво трубопроводів на промислових об'єктах (45) 88620.5  
29.13.90.000 Послуги з технічного обслуговування і ремонту кранів та клапанів    
29.14 Передачі зубчасті та елементи для механічних передач    
29.14.1 Підшипники кочення 433a  
29.14.10 Підшипники кочення Ця підкатегорія включає: - всі кулькові, роликові та голчасті роликові типи підшипників 43310 8482.10 - .80
29.14.10.300 Підшипники/ кулькові   8482.10
29.14.10.530 - роликові з конічними роликами   8482.20
29.14.10.550 - роликові сферичні   8482.30
29.14.10.570 - з циліндричними роликами інші   8482.50
29.14.10.700 - роликові голчасті   8482.40
29.14.10.900 - інші, у т. ч. комбіновані кульково-роликові   8482.80
29.14.2 Передачі механічні загального машинобудівельного призначення 433b  
29.14.21 Ланцюги шарнірні Ця підкатегорія не включає: - ланцюги протиковзні та інші (28.74.20) 43320.1 7315.11, .12
29.14.21.300 Ланцюги шарнірні залізні чи сталеві:/ роликові для велосипедів та мотоциклів   7315.11.10
29.14.21.530 - роликові інші   7315.11.90
29.14.21.550 - інші   7315.12
29.14.22 Вали трансмісійні та кривошипи Ця підкатегорія включає: - деталі машин, які використовуються для передачі потужності обертальним рухом: вали кулачкові, колінчасті, шарнірні, кривошипи і т. ін. 43320.2 8483.10
29.14.22.300 Кривошипи та вали колінчасті   8483.10 (.3 + .4 + .5)
29.14.22.500 Вали передавальні/   8483.10.90
29.14.22.530 - карданні   8483.10.90a
29.14.22.550 - інші   8483.10.90b
29.14.23 Корпуси підшипників та підшипники ковзання Ця підкатегорія включає: - корпуси підшипників, призначені для розміщення підшипників ковзання, роликових, кулькових та інших підшипників - підшипники ковзання в корпусі чи без нього 43320.3 8483.20, .30
29.14.23.300 Корпуси підшипників/ з вбудованними кульковими чи роликовими підшипниками   8483.20
29.14.23.500 - без вбудованих кулькових чи роликових підшипників, підшипники ковзання   8483.30 (.31 + .5 + .90)
29.14.24 Коробки передач та зубчасті передачі Ця підкатегорія включає: - всі типи коліс зубчастих, у т. ч. прості зубчасті колеса, конічні шестерні, косозубі шестерні, черв'ячні передачі і т. ін. - всі типи коробок передач та інші пристрої для зміни частоти обертання, в тому числі гідротрансформатори Ця підкатегорія не включає: - коробки передач для автомобілів (34.30.20) 43320.4 8483.40
29.14.24.300 Колеса зубчасті в зборі з валами та зубчасті передачі/   8483.40.91
29.14.24.320 - коробки прямозубої та косозубої циліндричної зубчастої передачі   8483.40.91a
29.14.24.330 - коробки конічної, прямозубої та косозубої циліндричної зубчастої передачі   8483.40.91b
29.14.24.340 - коробки черв'ячної передачі   8483.40.91c
29.14.24.350 - коробки планетарної передачі   8483.40.91d
29.14.24.360 - інші   8483.40.91e
29.14.24.370 - коробки передач для суднових двигунів   8483.40.91f
29.14.24.500 Коробки передач та інші пристрої для перемикання швидкості/   8483.40.93
29.14.24.510 - для сільськогосподарських машин   8483.40.93a
29.14.24.530 - для інших самохідних машин   8483.40.93b
29.14.24.550 - варіатори швидкості механічні   8483.40.93c
29.14.24.570 - варіатори швидкості гідростатичні   8483.40.93d
29.14.24.590 - варіатори швидкості гідродинамічні, перетворювачі крутного моменту   8483.40.93e
29.14.24.700 Колеса зубчасті та передачі зубчасті інші/   8483.40.99
29.14.24.730 - гвинти кулькові ходові   8483.40.99a
29.14.24.750 - коробки передач інші   8483.40.99b
29.14.25 Маховики та шківи Ця підкатегорія включає також: - поліпласти Ця підкатегорія не включає: - лебідки (29.22.12) 43320.5 8483.50
29.14.25.000 Маховики та шківи   8483.50
29.14.26 Муфти та з'єднання шарнірні Ця підкатегорія включає: - з'єднання шарнірні: муфти пружні, фланцеві і т. ін., а також універсальні муфти - муфти гідродинамічні, пневматичні, фрикційні і т. ін. Ця підкатегорія не включає: - муфти зчеплення електромагнітні (31.62.12) - зчеплення для автомобілів (34.30.20) 43320.6 8483.60
29.14.26.300 Муфти та з'єднання шарнірні/   8483.60
29.14.26.310 - з'єднання шарнірні   8483.60a
29.14.26.330 - муфти гідродинамічні   8483.60b
29.14.26.350 - муфти фрикційні   8483.60c
29.14.26.370 - муфти обгінні (у т. ч. обмежники зворотного ходу)   8483.60d
29.14.26.390 - муфти інші   8483.60e
29.14.3 Деталі до підшипників та елементів для механічних передач 433c  
29.14.31 Кульки, ролики та ролики голчасті 43331 8482.9
29.14.31.300 Кульки, ролики та ролики голчасті   8482.91
29.14.31.500 Деталі інші до кулькових чи роликових підшипників   8482.99
29.14.32 Деталі до ланцюгів шарнірних 43332.1 7315.19
29.14.32.000 Деталі до ланцюгів шарнірних   7315.19
29.14.33 Деталі до інших елементів для механічних передач 43332.2 8483.90
29.14.33.300 Деталі до корпусів підшипників   8483.90.30
29.14.33.500 Деталі інші виливані чи невиливані/   8483.90.9
29.14.33.510 - зірочки (колеса ланцюгові)   8483.90.9a
29.14.33.520 - колеса зубчасті циліндричні прямозубі та косозубі   8483.90.9b
29.14.33.530 - колеса зубчасті конічні   8483.90.9c
29.14.33.540 - колеса черв'ячні   8483.90.9d
29.14.33.550 - колеса зубчасті інші, рейки зубчасті   8483.90.9e
29.14.33.560 - деталі до коробок передач та варіаторів швидкості   8483.90.9f
29.14.33.570 - деталі до муфт та з'єднань шарнірних   8483.90.9g
29.14.33.590 - деталі інші   8483.90.9h
29.2 Машини загального призначення    
29.21 Печі та пальники пічні    
29.21.1 Печі та пальники пічні Ця категорія не включає: - печі побутові (29.71) 434  
29.21.11 Пальники пічні Ця підкатегорія включає: - апарати для механічного та автоматичного розпалювання та завантаження печей всіх типів, видалення попелу та шлаку Ця підкатегорія не включає: - послуги з технічного обслуговування пальників (29.21.92) 43410 8416.10 - .30
29.21.11.300 Форсунки пічні для рідкого палива   8416.10
29.21.11.500 Пальники пічні для твердого палива чи газові (у т. ч. комбіновані пальники)   8416.20
29.21.11.700 Завантажники палива механічні, решітки механічні та колосники, пристрої для видалення попелу та аналогічні пристрої   8416.30
29.21.12 Печі промислові для термічного оброблення неелектричні Ця підкатегорія включає: - печі неелектричні промислові чи лабораторні, призначені для створення високих чи відносно високих температур в камерах, внаслідок згоряння палива: печі для випалювання руд та піритів, металоплавильні печі, сушильні печі для коксу, печі для сушіння цегли і т. ін. Ця підкатегорія включає також: - печі кремаційні Ця підкатегорія не включає: - печі пекарські (29.53.15) 43420.1 8417.10, .80
29.21.12.300 Печі для випалювання, плавлення чи іншого термооброблення піритних руд та руд металів   8417.10
29.21.12.500 Печі та камери для спалювання сміття   8417.80.10
29.21.12.900 Печі та камери промислові для термічного оброблення неелектричні інші   8417.80.90
29.21.13 Печі промислові для термічного оброблення електричні Ця підкатегорія включає: - печі та камери промислові та лабораторні, в яких тепло забезпечується за рахунок електроенергії: печі хлібопекарські та кондитерські, печі та камери опору, низькочастотні та високочастотні індукційні печі, печі з інфрачервоним випромінюванням, кремаційні печі, печі для спалювання відходів і т. ін. - електричне індукційне та діелектричне нагрівальне обладнання, навіть якщо воно не у вигляді печі чи нагрівальної камери: машини для поверхневого зміцнення колінчастих валів, циліндрів чи інших металевих виробів, лісосушарки і т. ін. 43420.2 8514.10 - .40
29.21.13.300 Печі хлібопекарські та кондитерські електричні   8514.10.10
29.21.13.510 Печі опору   8514.10.9
29.21.13.530 Печі індукційні   8514.20.10
29.21.13.550 Печі та камери, устаткування промислові для термічного оброблення електричні інші   8514 (.20.90 + .30.90 + .40)
29.21.13.570 Печі з інфрачервоним випромінюванням   8514.30.10
29.21.14 Деталі до печей та пальників пічних Ця підкатегорія не включає: - опори електричні нагрівальні (29.71.29) 43430 8416.90, 8417.90, 8514.90
29.21.14.300 Деталі/ до пічних пальників, механічних решіток   8416.90
29.21.14.500 - до промислових печей за поз. 29.21.12   8417.90
29.21.14.700 - до промислових печей за поз. 29.21.13   8514.90
29.21.9 Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту печей та пічних пальників 886і  
29.21.91 Послуги з монтажу печей та пічних пальників 88620.6  
29.21.91.000 Послуги з монтажу печей та пічних пальників    
29.21.92 Послуги з технічного обслуговування і ремонту печей та пічних пальників Ця підкатегорія не включає: - послуги з технічного обслуговування і ремонту побутових котлів (52.74.13) - послуги з очищення димоходів (74.70.15) 88620.7  
29.21.92.000 Послуги з технічного обслуговування та ремонту печей та пічних пальників    
29.22 Устаткування підіймальне та такелажне    
29.22.1 Устаткування підіймальне та такелажне 435  
29.22.11 Талі Ця підкатегорія не включає: - підйомники скипові чи підйомники, які використовуються для підйому транспортних засобів (29.22.16, 29.22.13) - шківи та поліспасти (29.14.25) 43510.1 8425.1
29.22.11.300 Талі та підйомники з електродвигуном   8425.11
29.22.11.500 Талі ланцюгові ручні   8425.19.91
29.22.11.700 Талі та підйомники інші   8425.19.99
29.22.12 Лебідки та кабестани 43510.2 8425.20 - .3
29.22.12.300 Лебідки шахтних підйомних установок надшахтного розміщення та лебідки для використання під землею   8425.20
29.22.12.530 Лебідки, кабестани/ з електродвигуном   8425.31
29.22.12.550 - з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння   8425.39.91
29.22.12.700 Лебідки, кабестани інші/   8425.39.99
29.22.12.730 - пневматичні   8425.39.99a
29.22.12.750 - ручні   8425.39.99b
29.22.13 Домкрати та інші підйомники транспортних засобів Ця підкатегорія включає: - переносні домкрати для автомобілей, гаражні домкрати, домкрати для піднімання залізничної колії, домкрати горизонтальної дії для переміщення будівельних балок і т. ін. - підйомники стаціонарні гаражні для автомобілів - домкрати та інші підйомники транспортних засобів (в т. ч. гідравлічні) 43510.3 8425.4
29.22.13.300 Підйомники гаражні стаціонарні для автомобілів   8425.41
29.22.13.500 Домкрати та підйомники транспортних засобів/ гідравлічні   8425.42
29.22.13.700 - інших типів   8425.49
29.22.14 Ферми пересувні, крани козлові, підіймальні Ця підкатегорія включає: - підіймальні чи вантажно-розвантажу- вальні машини циклічної дії: деррик-крани, портальні крани, підвісні шляхи та кабель-крани, мостові крани, пересувні підіймальні ферми на колісному ходу, внутрішньозаводські автонавантажувачі з кранами, стоякові транспортери Ця підкатегорія не включає: - автокрани (34.10.52), крани плавучі (35.11.33), вагони-крани залізничні (35.20.31) 43520 8426
29.22.14.200 Крани мостові на нерухомій опорі   8426.11
29.22.14.330 Ферми підіймальні пересувні пневмоколісні та контейнеровози-вантаж- ники   8426.12
29.22.14.350 Крани пересувні та інші, н.в.і.у.   8426.19
29.22.14.430 Крани баштові   8426.20
29.22.14.450 Крани консольні портальні чи на опорних подушках   8426.30
29.22.14.500 Машини та механізми самохідні підіймальні інші   8426.4
29.22.14.600 Машини та механізми, призначені для встановлення на дорожніх транспортних засобах, підіймальні, н.в.і.у.   8426.91
29.22.14.700 Машини та механізми несамохідні підіймальні інші   8426.99
29.22.15 Автонавантажувачі самохідні Ця підкатегорія включає: - внутрішньозаводські самохідні автонавантажувачі, оснащені підйомним чи вантажно-розвантажу- вальним устаткуванням - засоби транспортні вантажні, самохідні, не обладнані підіймальними та навантажувальними пристроями, які використовуються на заводах, складах, в портах, аеропортах, і т. ін. для перевезення вантажів на короткі відстані (включно спеціально призначені для перевезення радіоактивних матеріалів) Ця підкатегорія не включає: - внутрішньозаводські автонавантажувачі з кранами (29.22.14) 43530 8427, 8709.1
29.22.15.130 Автонавантажувачі самохідні з електродвигуном/ з висотою підйому 1 м чи більше   8427.10.10
29.22.15.150 - інші   8427.10.90
29.22.15.330 Автонавантажувачі самохідні без електродвигуна/ з висотою підйому 1 м чи більше   8427.20.1
29.22.15.350 - інші   8427.20.90
29.22.15.500 Автонавантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажу- вальним устаткуванням, інші   8427.90
29.22.15.730 Засоби транспортні вантажні/ електричні   8709.11
29.22.15.750 - неелектричні   8709.19
29.22.16 Ліфти та ескалатори 43540 8428.10.40
29.22.16.300 Ліфти та скіпові підйомники,/ електричні   8428.10.91
29.22.16.500 - інші   8428.10.99
29.22.16.700 Ескалатори та рухомі пішохідні доріжки   8428.40
29.22.17 Устаткування такелажне безперервної дії Ця підкатегорія не включає: - підйомники та конвеєри безперервної дії для підземних робіт (29.52.11) 43550 8428.20, .32 - .39
29.22.17.100 Елеватори та конвеєри пневматичні,/ для використання в сільському господарстві   8428.20.30
29.22.17.330 - для сипких матеріалів   8428.20.91
29.22.17.350 - інші   8428.20.99
29.22.17.500 Елеватори та конвеєри безперервної дії ковшового типу   8428.32
29.22.17.700 Елеватори та конвеєри безперервної дії стрічкового типу/   8428.33
29.22.17.730 - інші   8428.33a
29.22.17.750 - для одиничних вантажів   8428.33b
29.22.17.930 Елеватори та конвеєри безперервної дії інші:/ конвеєри роликові   8428.39.91
29.22.17.950 - н.в.і.у.   8428.39.99
29.22.18 Устаткування підіймальне та такелажне інше Ця підкатегорія включає: - штовхачі шахтних вагонеток, платформи пересувні для локомотивів та вагонеток, вагоноперекидачі та аналогічне устаткування для навантажування, розвантажування та транспортування залізничних вагонів - дороги канатні пасажирські та вантажні (для підйому в гори, включно лижні підйомники), механізми тягові для фунікулерів - устаткування прокатних станів (рольганги для подавання та видалення продукції, перекидачі та маніпулятори для злитків і т. ін.) - устаткування завантажувальне для доменних та інших промислових печей, маніпулятори ковочні - промислові роботи, спеціально призначені для підіймальних та вантажно-розвантажу- вальних робіт - маніпулятори механічні з дистанційним керуванням, як стаціонарні, так і пересувні для роботи з радіоактивними продуктами - платформи, самохідні чи несамохідні, для операцій з контейнерами чи підіймальні платформи, які використовуються в аеропортах для завантаження та розвантаження літаків - устаткування завантажувальне, спеціально призначене для використання в сільському господарстві - устаткування підіймальне та такелажне інше Ця підкатегорія не включає: - візки ручні (35.50.10) - підйомники рідин (29.12.24) 43560 8428.50 - .90
29.22.18.100 Штовхачі рудникові, платформи пересувні для локомотивів, аналогічне обладнання для навантаження і розвантажування та транспортування вагонів   8428.50
29.22.18.200 Дороги канатні підвісні, підйомники крісельні та тягові механізми для фунікулерів   8428.60
29.22.18.300 Машини та устаткування завантажувальні та інші для печей, конвертерів, прокатних станів і т. ін.   8428.90 (.10 + .30 + .50)
29.22.18.500 Машини та устаткування навантажувальні сільськогосподарського призначення   8428.90.7
29.22.18.700 Машини та устаткування підіймальні іншого призначення/   8428.90.9
29.22.18.730 - столи підіймальні, площадки робочі підіймальні, площадки зрівняльні, підйомники заднього борту   8428.90.9a
29.22.18.750 - машини транспортно-накопичу- вальної системи   8428.90.9b
29.22.18.770 - інші   8428.90.9c
29.22.19 Вузли до підіймального та такелажного устаткування 43570 8431.10 - .3, 8709.90
29.22.19.300 Вузли/ до іншого підіймального та такелажного устаткування   8431 (.10 + 20 + .39)
29.22.19.500 - до ліфтів, скіпових підйомників та ескалаторів   8431.31
29.22.19.700 - до вантажних транспортних засобів   8709.90
29.22.2 Пристрої для підіймального та такелажного устаткування 444a  
29.22.20 Пристрої для підіймального та такелажного устаткування Ця підкатегорія включає: - ковші, грейфери, захвати та черпаки 44428 8431.41
29.22.20.000 Пристрої для підіймального та такелажного устаткування   8431.41
29.22.9 Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту підіймального та такелажного устаткування 886j  
29.22.91 Послуги з монтажу підіймального та такелажного устаткування Ця підкатегорія не включає: - послуги з монтажу ліфтів, ескалаторів (45.31.30) 88620.8  
29.22.91.000 Послуги з монтажу підіймального та такелажного устаткування    
29.22.92 Послуги з технічного обслуговування і ремонту підіймального та такелажного устаткування Ця підкатегорія включає також: - послуги з технічного обслуговування і ремонту ліфтів, ескалаторів 88620.9a  
29.22.92.000 Послуги з технічного обслуговування і ремонту підіймального та такелажного устаткування    
29.23 Установки холодильні та вентиляційні промислові    
29.23.1 Установки холодильні та вентиляційні промислові Ця категорія не включає: - холодильники та вентилятори побутові (29.71) 439a  
29.23.11 Установки теплообмінні та обладнання для скраплювання повітря чи інших газів Ця підкатегорія включає: - установки теплообмінні для різних видів виробництв - обладнання для скраплювання повітря чи газів 43911.1 8419.50, .60
29.23.11.300 Установки теплообмінні/   8419.50
29.23.11.320 - для кондиціонування повітря   8419.50a
29.23.11.330 - для хімічних виробництв   8419.50b
29.23.11.350 - для виробництва харчових продуктів та напоїв   8419.50c
29.23.11.370 - для інших виробництв   8419.50d
29.23.11.500 Обладнання для скраплювання повітря чи газів   8419.60
29.23.12 Кондиціонери Ця підкатегорія включає: - установки для кондиціонування повітря, які містять вентилятори з двигуном та прилади для вимірювання температури та вологості повітря - кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо 43912 8415.10 - .8
29.23.12.300 Кондиціонери віконні чи настінні, автономні   8415.10
29.23.12.500 Кондиціонери інші/ з агрегатом охолодження   8415 (.81 + .82)
29.23.12.700 - без агрегата охолодження   8415.83
29.23.13 Устаткування холодильне промислове Ця підкатегорія включає також: - пристрої холодильні на рибальських суднах та в авторефрижераторах Ця підкатегорія не включає: - холодильники побутові (29.71.11) 43913 8418.50, .6
29.23.13.330 Вітрини та прилавки холодильні/ для зберігання заморожених харчових продуктів   8418.50.11
29.23.13.350 - інші   8418.50.19
29.23.13.400 Устаткування холодильне мебельного типу/ для глибокого заморожування   8418.50.91
29.23.13.500 - інше   8418.50.99
29.23.13.730 Установки компресорно-конденса- торні   8418.61
29.23.13.750 Насоси абсорбційні теплові   8418.69.91
29.23.13.900 Устаткування холодильне та морозильне інше   8418.69.99
29.23.14 Устаткування для фільтрування та очищення газів Ця підкатегорія включає: - фільтри та очищувачі, в яких використовуються тільки механічні чи фізичні методи - електростатичні фільтри - газові абсорбери - інші хімічні фільтри та очищувачі повітря та газів Ця підкатегорія включає також: - устаткування гаражне для відводу вихлопних газів Ця підкатегорія не включає: - фільтри повітряні для двигунів внутрішнього згоряння (29.24.13) 43914.1 8421.39
29.23.14.100 Машини та апарати для фільтрування та очищення повітря/   8421.39.30
29.23.14.130 - високопродуктивні   8421.39.30a
29.23.14.150 - інші   8421.39.30b
29.23.14.200 Машини та апарати для фільтрування та очищення газів/ рідинним методом   8421.39.51
29.23.14.300 - електростатичним методом   8421.39.55
29.23.14.400 - каталітичним методом   8421.39.71
29.23.14.500 - термічним методом   8421.39.75
29.23.14.600 - іншим методом   8421.39.99
29.23.2 Вентилятори 439b  
29.23.20 Вентилятори Ця підкатегорія включає: - вентилятори для вентиляції шахт, будинків, суден, для всмоктування газів, диму, пари Ця підкатегорія не включає: - вентилятори з допоміжним обладнанням (з пиловідокремлюваль- ним конусом, фільтрами, охолоджувальними чи нагрівальними елементами, теплообмінниками), якщо це обладнання змінює характеристику вентиляторів, наприклад, кондиціонери (29.23.12), обладнання для фільтрування повітря (29.23.14) - вентилятори побутові (29.71.15) 43931.1 8414.59
29.23.20.300 Вентилятори/ осьові   6414.59.30
29.23.20.500 - центробіжні   8414.59.50
29.23.20.700 - інші   8414.59.90
29.23.3 Вузли та деталі до промислових холодильних та вентиляційних установок 439c  
29.23.30 Вузли та деталі до промислових холодильних та вентиляційних установок 43941.1 8415.90, 8418.9, 8419.90
29.23.30.100 Вузли та деталі до кондиціонерів   8415.90
29.23.30.300 Меблі, у середині яких монтується холодильне устаткування   3418.91
29.23.30.500 Випаровувачі та конденсатори для холодильного промислового устаткування   8418.99.10
29.23.30.700 Вузли та деталі інші до холодильного устаткування мебельного типу, до теплових насосів і т. ін.   8418.99.90
29.23.30.900 Вузли та деталі до установок теплообмінних та обладнання для скраплювання повітря чи інших газів   8419.90
29.23.9 Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту промислових холодильних та вентиляційних установок 886k  
29.23.91 Послуги з монтажу промислових холодильних та вентиляційних установок 88620.9b  
29.23.91.000 Послуги з монтажу промислових холодильних та вентиляційних установок    
29.23.92 Послуги з технічного обслуговування і ремонту промислових холодильних та вентиляційних установок 88620.9c  
29.23.92.000 Послуги з технічного обслуговування і ремонту промислових холодильних та вентиляційних установок    
29.24 Машини загального призначення інші    
29.24.1 Машини та апарати для дистиляції чи ректифікації, фільтрування та очищення, газогенератори 439d  
29.24.11 Газогенератори, установки для дистиляції чи ректифікації Ця підкатегорія включає: - автономні пристрої чи установки для генерування газу будь-якого типу (наприклад, генераторного, водяного, їх суміші чи ацетилену) незалежно від передбачуваного використання цього газу. Генератори можуть бути з очисними установками чи без них - всі установки, призначені для дистиляції речовин (рідких чи твердих): прості дистиляційні установки, фракціонувальні та ректифікувальні установки 43911.2 8405.10, 8419.40
29.24.11.300 Газогенератори, парогенератори, генератори ацетиленові та аналогічні генератори водяного газу   8405.10
29.24.11.500 Установки для дистиляції чи ректифікації   8419.40
29.24.12 Устаткування для фільтрування та очищення рідин Ця підкатегорія включає: - побутові водяні фільтри - фільтри з штучних текстильних матеріалів - масляні фільтри для верстатів - фільтри для котельної води - пресові фільтри - обертальні барабанні вакуумні фільтри - хімічні очисники води - електромагнітні очисники води Ця підкатегорія не включає: - фільтри масляні для двигунів внутрішнього згоряння (29.24.13) 43914.2 8421.21, .22,.29
29.24.12.300 Машини та апарати для фільтрування та очищення води/   8421.21
29.24.12.330 - хімічним способом   8421.21a
29.24.12.350 - іншими способами   8421.21b
29.24.12.500 Машини та апарати для фільтрування та очищення напоїв   8421.22
29.24.12.700 Машини та апарати для фільтрування та очищення інших рідин/   8421.29
29.24.12.730 - для хімічної промисловості   8421.29a
29.24.12.750 - для інших виробництв   8421.29b
29.24.13 Фільтри повітряні та фільтри масляні для двигунів внутрішнього згоряння 43915 8421.23, .31
29.24.13.300 Фільтри для двигунів внутрішнього згоряння/ масляні чи бензинові   8421.23
29.24.13.500 - всмоктувальні повітряні   8421.31
29.24.2 Устаткування для сушіння, зважування та розбризкування 439e  
29.24.21 Устаткування для пакування та сушіння 43921 8422.20 - .40
29.24.21.300 Устаткування/ для миття, сушіння пляшок чи інших посудин   8422.20
29.24.21.500 - для заливання, закривання пляшок, банок, інших ємностей та газування напоїв   8422.30
29.24.21.700 - для пакування та обгортання інше   8422.40
29.24.22 Устаткування для зважування Ця підкатегорія не включає: - вагу високочутливу (33.20.31) 43922.1 8423.10 - .30
29.24.22.330 Ваги/ побутові   8423.10.10
29.24.22.350 - для визначення ваги людини (у т. ч. ваги для малят)   8423.10.90
29.24.22.530 - для безперервного зважування виробів на конвеєрах   8423.20
29.24.22.550 - для визначення постійної маси та вагові дозатори дискретної дії   8423.30
29.24.23 Устаткування автоматичне для зважування Ця підкатегорія включає: - устаткування для зважування максимальною масою до 30 кг (включно ваги контрольні, сортувальні, магазинні) - устаткування для зважування максимальною масою 30 - 5000 кг (включно ваги контрольні, сортувальні, мостові) - устаткування для зважування з максимальною масою більше 5000 кг 43922.2 8423.8
29.24.23.100 Ваги контрольні та сортувальні   8423 (.81.10 + .82.10)
29.24.23.300 Устаткування різноманітне для зважування/   8423 (.81.30 + .81.90 + .82.91 + .82.99 + .89.90)
29.24.23.330 - вага платформна   8423 (.81.30 + .81.90 + .82.91 + .82.99 + .89.90)a
29.24.23.350 - одно- та багатокомпонентне зважування, платформи дозувальні   8423 (.81.30 + .81.90 + .82.91 + .82.99 + .89.90)b
29.24.23.370 - ваги інші   8423 (.81.30 + .81.90 + .82.91 + .82.99 + .89.90)c
29.24.23.500 Вага магазинна вантажопідйомністю до 30 кг   8423.81.50
29.24.23.700 Устаткування для зважування інше, вантажопідйомністю більше 5000 кг, у т. ч. ваги мостові   8423.89.10
29.24.24 Апарати для розбризкування та гасіння Ця підкатегорія включає також: - контроль періодичний вогнегасників Ця підкатегорія не включає: - обприскувачі, які застосовуються в сільському господарстві (29.32.40) - пульверизатори гігієнічні (36.63.73) - суміші робочі для заряджання вогнегасників (24.66.42) 43923 8424.10 - .30, .89
29.24.24.100 Вогнегасники   8424.10
29.24.24.300 Пульверизатори та аналогічне обладнання/   8424.20
29.24.24.330 - для емалей, фарб, вапна   8424.20a
29.24.24.350 - для інших речовин   8424.20b
29.24.24.500 Машини парострумінні чи піскострумінні   8424.30
29.24.24.700 Пристрої механічні для розбризкування та розпилювання інші   8424.89
29.24.25 Прокладки з листового металу Ця підкатегорія включає: - прокладки та ущільнювачі з листового металу в поєднанні з іншим матеріалом чи, які містять два чи більше шарів металу 43924 8484
29.24.25.100 Прокладки та аналогічні з'єднання з листового металу в комбінації з іншими матеріалами/   8484.10
29.24.25.130 - для автомобілів   8484.10a
29.24.25.150 - іншого призначення   8484.10b
29.24.3 Апарати загального призначення інші 439f  
29.24.31 Центрифуги Ця підкатегорія не включає: - сепаратори молочні (29.53.11) - сушарки центробіжні для білизни (29.56.21) - машини та апарати для розділення ізотопів (29.56.25) 43931.2 8421.19
29.24.31.300 Центрифуги лабораторні   8421.19.91
29.24.31.500 Центрифуги іншого призначення/   8421.19.99
29.24.31.530 - для хімічних та суміжних виробництв   8421.19.99a
29.24.31.550 - для виробництв харчових продуктів та напоїв   8421.19.99b
29.24.31.570 - для інших виробництв   8421.19.99c
29.24.32 Каландри та устаткування каландрове Ця підкатегорія включає: - верстати каландрові чи інші верстати, які обертаються, спеціально сконструйовані для певної галузі, наприклад, для листового розкатування матеріалу (включно виробництво хліба, кондитерських виробів, шоколаду, гуми і т. ін.), для оброблення поверхні листового матеріалу (крім металу та скла): розгладжування (включно прасування), глянсування, полірування і т. ін., для викінчення чи нанесення покриттів, з'єднання тканин Ця підкатегорія не включає: - стани прокатні для металу чи машини для виробництва плоского листового скла (29.51.11, 29.56.25) Примітка. У випадку, якщо каландрові верстати є допоміжними вузлами інших машин, вони класифікуються з цими машинами 43933 8420.10
29.24.32.300 Каландри та устаткування каландрове/ для текстильної промисловості   8420.10.10
29.24.32.500 - для інших галузей промисловості   8420.10 (.30 + .50 + .90)
29.24.33 Автомати торгові Ця підкатегорія включає: - автомати торгові (наприклад, для продажу поштових марок, продовольчих товарів чи напоїв), включно автомати для розміну грошей. Автомати для продуктів та розфасованих напоїв можуть бути оснащені підігрівальними чи холодильними пристроями 43934 8476.1
29.24.33.300 Автомати торгові/ з пристроями для підігрівання чи охолодження   8476.11
29.24.33.500 - інші   8476.19
29.24.4 Устаткування для оброблення матеріалів за допомогою зміни температури 439g  
29.24.40 Устаткування для оброблення матеріалів за допомогою зміни температури Ця підкатегорія включає: - охолоджувачі баштові (градирні) та аналогічні установки для прямого охолодження (без розподілювальної стінки) за допомогою води, яка циркулюється - устаткування для оброблення матеріалів за допомогою зміни температури інше Ця підкатегорія включає також: - пістолети для гарячої металізації 43932 8419.89
29.24.40.300 Установки градирні та аналогічні для прямого охолодження   8419.89.10
29.24.40.500 Установки для вакуумної металізації   3419.89.30
29.24.40.700 Установки для оброблення матеріалів за допомогою зміни температури інші/   8419.89.80
29.24.40.730 - для хімічних виробництв   8419.89.80a
29.24.40.750 - для виробництва харчових продуктів та напоїв   8419.89.80b
29.24.40.770 - для інших виробництв   8419.89.80c
29.24.5 Вузли до інших машин загального призначення 439h  
29.24.51 Вузли до газогенераторів та генераторів водяного газу 43941.2 8405.90
29.24.51.000 Вузли до газогенераторів та генераторів водяного газу   8405.90
29.24.52 Вузли до устаткування для фільтрування, очищення рідин та газу, центрифуг 43942 8421.9
29.24.52.300 Вузли до центрифуг   8421.91
29.24.52.500 Вузли до устаткування для фільтрування та очищення рідин чи газів/   8421.99
29.24.52.530 - до устаткування для фільтрації та очищення газів   8421.99a
29.24.52.550 - до устаткування для фільтрації та очищення рідин   8421.99b
29.24.53 Вузли до апаратів загального призначення, устаткування для сушіння, зважування чи розбризкування Ця підкатегорія включає також: - різноваги до устаткування для зважування 43943 8420.9, 8423.90, 8424.90, 8476.90
29.24.53.130 Циліндри для каландрів   8420.91
29.24.53.150 Вузли інші до каландрів   8420.99
29.24.53.200 Важки всіх видів для ваг та вузли до устаткування для зважування   8423.90
29.24.53.300 Вузли до апаратів для розбризкування та гасіння/   8424.90
29.24.53.330 - для сільського господарства чи садівництва   8424.90a
29.24.53.350 - іншого призначення   8424.90b
29.24.53.500 Вузли до автоматів торгових   8476.90
29.24.54 Вузли, які не мають деталей електротехнічного устаткування, н.в.і.у. Ця підкатегорія включає: - вузли, які використовуються в різних машинах та не містять деталей електротехнічного устаткування (ізолятори, контакти та інші подібні деталі): неавтоматичні мастильні маслянки для рідкого змазування, ніпельні маслянки для пластичного змазування, ущільнювальні кільця для мастила, круглі рукоятки типу штурвалів, важелі та рукоятки для захвату кистю, щитки огорожі та плити основ 43949 8485.90
29.24.54.000 Вузли, які не мають деталей електротехнічного устаткування, н.в.і.у.   8485.90
29.24.6 Машини посудомийні промислового типу 469a  
29.24.60 Машини посудомийні промислового типу 46930 8422.19
29.24.60.000 Машини посудомийні промислового типу   8422.19
29.24.7 Деталі до посудомийних машин промислового типу 449a  
29.24.70 Деталі до посудомийних машин промислового типу 44923 8422.90
29.24.70.000 Деталі до посудомийних машин промислового типу   8422.90
29.24.9 Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту інших машин загального призначення 886і  
29.24.91 Послуги з монтажу інших машин загального призначення Ця підкатегорія не включає: - послуги, пов'язані з обробленням металу (28.52.10) 88620.9d  
29.24.91.000 Послуги з монтажу інших машин загального призначення    
29.24.92 Послуги з технічного обслуговування і ремонту інших машин загального призначення Ця підкатегорія не включає: - послуги, пов'язані з обробленням металу (28.52.10) 88520.9c  
29.24.92.000 Послуги з технічного обслуговування і ремонту інших машин загального призначення    
29.3 Машини сільськогосподарські    
29.31 Трактори сільськогосподарські Цей клас не включає: - тягачі дорожні для буксирування причепів та напівпричепів (34.10.44)    
29.31.1 Трактори садово-городні 441a  
29.31.10 Трактори садово-городні Ця підкатегорія включає: - трактори, які керуються водієм, що йде поруч 44140 8701.10
29.31.10.000 Трактори садово-городні   8701.10
29.31.2 Трактори сільськогосподарські та лісогосподарські Ця категорія не включає: - трактори будівельні (29.52.50) 441b  
29.31.21 Трактори сільськогосподарські легкі Ця підкатегорія включає: - трактори нові, тягова потужність яких не перевищує 37 кВт 44150.1 8701.90.1, .21
29.31.21.300 Трактори з потужністю двигуна до 18 кВт, нові/   8701.90.11
29.31.21.330 - з приводом на 2 колеса   8701.90.11a
29.31.21.350 - з приводом на 4 колеса   8701.90.11b
29.31.21.500 Трактори з потужністю двигуна 18 - 37 кВт, нові/   8701.90 (.15 + .21)
29.31.21.530 - з приводом на 2 колеса   8701.90 (.15 + .21)a
29.31.21.550 - з приводом на 4 колеса   8701.90 (.15 + .21)b
29.31.22 Трактори сільськогосподарські середні Ця підкатегорія включає: - трактори нові, тягова потужність яких більше 37 кВт, але не більше 59 кВт 44150.2 8701.90.25
29.31.22.000 Трактори з потужністю двигуна 37 - 59 кВт, нові/   8701.90.25
29.31.22.030 - з приводом на 2 колеса   8701.90.25a
29.31.22.050 - з приводом на 4 колеса   8701.90.25b
29.31.23 Трактори сільськогосподарські тяжкі Ця підкатегорія включає: - трактори нові, тягова потужність яких перевищує 59 кВт 44150.3 8701.90.3
29.31.23.300 Трактори з потужністю двигуна 59 - 75 кВт, нові/   8701.90.31
29.31.23.330 - з приводом на 2 колеса   8701.90.31a
29.31.23.390 - з приводом на 4 колеса   8701.90.31b
29.31.23.500 Трактори з потужністю двигуна 75 - 90 кВт, нові/   8701.90.35
29.31.23.530 - з приводом на 2 колеса   8701.90.35a
29.31.23.550 - з приводом на 4 колеса   8701.90.35b
29.31.23.700 Трактори з потужністю двигуна більше 90 кВт, нові/   8701.90.39
29.31.23.730 - з приводом на 2 колеса   8701.90.39a
29.31.23.750 - з приводом на 4 колеса   8701.90.39b
29.31.24 Трактори сільськогосподарські, які були в користуванні, та інші н.в.і.у. 44150.4 8701.90.5, .9
29.31.24.000 Трактори сільськогосподарські, які були в користуванні, та інші н.в.і.у./   8701.90.90
29.31.24.030 - з приводом на 2 колеса   8701.90.90a
29.31.24.050 - з приводом на 4 колеса   8701.90.90b
29.32 Машини сільськогосподарські інші Цей клас не включає: - інструменти ручні, які застосовуються в сільському господарстві, садівництві чи лісному господарстві (28.62.10) - автонавантажувачі (29.22.15) - сепаратори для молока (29.53.11) - причепи та напівпричепи до дорожніх тягачів (34.20.2)    
29.32.1 Машини сільськогосподарські для підготовки чи культивації грунту 441c  
29.32.11 Плуги та борони Ця підкатегорія включає: - плуги всіх типів та борони дискові 44110.1 8432.10, .21
29.32.11.300 Плуги відвальні   8432.10.10
29.32.11.500 Плуги інші/   8432.10.90
29.32.11.530 - дискові   8432.10.90a
29.32.11.550 - іншого типу   8432.10.90b
29.32.11.700 Борони дискові   8432.21
29.32.12 Машини грунтооброблювальні інші Ця підкатегорія включає: - борони зубові та інші, розпушувачі та культиватори, ротоватори і т. ін. Ця підкатегорія не включає: - борони дискові (29.32.11) 44110.2 8432.29
29.32.12.100 Розпушувачі та культиватори/   8432.29.10
29.32.12.130 - розпушувачі та культиватори з зубцями   8432.29.10a
29.32.12.150 - культиватори ротаційні з приводом від механізму відбору потужності   8432.29.10b
29.32.12.300 Борони зубові/   8432.29.30
29.32.12.330 - зі звичайними зубцями   8432.29.30a
29.32.12.350 - з зубцями з приводом від механізму відбору потужності   8432.29.30b
29.32.12.500 Ротоватори   8432.29.50
29.32.12.700 Борони, розпушувачі та культиватори інші   8432.29.90
29.32.13 Машини посівні та садильні 44110.3 8432.30
29.32.13.330 Сіялки/ точного висівання з центральним приводом   8432.30.11
29.32.13.350 - інші   843230.19
29.32.13.500 Машини садильні/   8432.30.90
29.32.13.530 - картоплесаджалки   8432.30.90b
29.32.13.550 - інші   8432.30.90c
29.32.14 Машини для внесення добрив 44110.4 8432.40
29.32.14.300 Машини для внесення мінеральних чи хімічних добрив/   8432.40.10
29.32.14.330 - центробіжні   8432.40.10a
29.32.14.350 - інші   8432.40.10b
29.32.14.500 Машини для внесення інших добрив   8432.40.90
29.32.15 Машини сільськогосподарські та лісогосподарські для підготовки та оброблення грунту інші Ця підкатегорія включає: - машини для розчищення земель від чагарників, стебел зібраних культур, коренів і т. ін. - каменепідбиральники - котки (в тому числі котки для газонів та спортмайданчиків) - проріджувачі - машини для обрізання бадилля Ця підкатегорія не включає: - машини для захисту сільськогосподарських культур (29.32.40) 44110.5 8432.80
29.32.15.000 Машини сільськогосподарські та лісогосподарські для підготовки та оброблення грунту інші/   8432.80
29.32.15.030 - секатори/ косарки комбіновані з шарнірно-з'єднаним гідравлічним маніпулятором для підрізання кущів та живої огорожі   8432.80a
29.32.15.050 - машини інші, котки для газонів та спортивних майданчиків   8432.80b
29.32.2 Газонокосарки 441d  
29.32.20 Газонокосарки Ця підкатегорія включає: - косарки для газонів, парків чи спортивних майданчиків, сінокосарки 44120 8433.1
29.32.20.100 Газонокосарки, сінокосарки моторні з різальною частиною, яка обертається в горизонтальній площині, електричні   8433 (.11.10 + 19.10)
29.32.20.330 Газонокосарки, сінокосарки моторні з різальною частиною, яка обертається в горизонтальній площині, неелектричні/ самохідні з сидінням для оператора   8433.11.51
29.32.20.350 - самохідні інші   8433.11.59
29.32.20.370 - інші   8433.11.90
29.32.20.530 Газонокосарки, сінокосарки інші, самохідні, з двигуном/ з сидінням для оператора   8433.19.51
29.32.20.550 - без сидіння для оператора   8433.19.59
29.32.20.570 Газонокосарки, сінокосарки інші, несамохідні, з двигуном   8433.19.70
29.32.20.700 Газонокосарки, сінокосарки інші, без двигуна   8433.19.90
29.32.3 Машини збиральні 441e  
29.32.31 Косарки Ця підкатегорія включає: - косарки, які монтуються на тракторах, та інші косарки 441130.1 8433.20
29.32.31.300 Косарки з двигуном   8433.20.10
29.32.31.530 Косарки тракторні навісні чи причіпні/ з різальним пристроєм, що обертається в горизонтальній площині   8433.20.51
29.32.31.550 - інші   8433.20.59
29.32.31.700 Косарки інші, без двигуна   8433.20.90
29.32.32 Машини сінозбиральні інші Ця підкатегорія включає: - граблі прості та комбіновані, косарки, сіноворушилки валкові і т. ін. 44130.2 8433.30
29.32.32.300 Валкоукладальники, граблі бічні та сіноворушилки/   843330.10
29.32.32.330 - ворушилки та сіноворушилки   8433.30.10a
29.32.32.350 - граблі бічні   8433.30.10b
29.32.32.500 Сінокосарки інші   8433.30.90
29.32.33 Прес-пакувальники Ця підкатегорія включає: - преси для пакування соломи чи грубих кормів (включно преси пакувальні захватні) 44130.3 8433.40
29.32.33.300 Прес-пакувальники підбирачі/   8433.40.10
29.32.33.330 - звичайні   8433.40.10a
29.32.33.350 - великі, квадратні   8433.40.10b
29.32.33.370 - великі, круглі   8433.40.10c
29.32.33.500 Прес-пакувальники інші для соломи та фуражу   8433.40.90
29.32.34 Машини для збирання зерна, фруктів та овочів 44130.4 8433.5
29.32.34.100 Комбайни зернозбиральні   8433.51
29.32.34.200 Молотарки   8433.52
29.32.34.300 Комбайни картоплезбиральні   8433.53.10
29.32.34.500 Комбайни бурякозбиральні   8433.53.30
29.32.34.600 Машини коренебульбозбиральні інші   8433.53.90
29.32.34.730 Техніка фуражозбиральна/ причіпна   8433.59.19
29.32.34.750 - самохідна   8433.59.11
29.32.34.770 Машини збиральні для виноградарства   8433.59.30
29.32.34.900 Машини збиральні інші/   8433.59.80
29.32.34.950 - комбайни кукурудзозбиральні, качаноочисники, кукурудзомолотарки   8433.59.80a
29.32.34.970 - іншого призначення   8433.59.80b
29.32.4 Машини для захисту сільськогосподарських культур 441f  
29.32.40 Машини для захисту сільськогосподарських культур Ця підкатегорія не включає: - розкидачі добрив (29.32.14) 44160 8424.81
29.32.40.100 Пристрої для поливання   8424.81.10
29.32.40.330 Обприскувачі переносні,/ без двигуна   8424.81.31
29.32.40.350 - з двигуном   8424.81.39
29.32.40.500 Обприскувачі тракторні   8424.81.91
29.32.40.700 Обприскувачі сільськогосподарські чи садівничі інші   8424.81.99
29.32.5 Причепи та напівпричепи сільськогосподарські 441g  
29.32.50 Причепи та напівпричепи сільськогосподарські Ця підкатегорія включає: - самонавантажувальні сільськогосподарські причепи, обладнані автоматичними пристроями та можливо пристроями для січки фуражу, кукурудзяних стебел і т. ін. - саморозвантажувальні причепи для перевезення різних вантажів, обладнані різними пристроями, щоб використовувати їх, наприклад, як розкидувачі гною Ця підкатегорія включає також: - засоби транспортні сільськогосподарські на кінській тязі 44170 8716.20
29.32.50.300 Розкидачі гною   8716.20.10
29.32.50.500 Причепи та напівпричепи самонавантажувальні чи саморозвантажувальні сільськогосподарські інші   8716.20.90
29.32.6 Машини сільськогосподарські інші 441h  
29.32.61 Машини для очищення, сортування та калібрування яєць та фруктів Ця підкатегорія не включає: - машини для очищення, сортування, калібрування за розмірами насіння, зерна або сушених овочів (29.32.64) 44180.1 8433.60
29.32.61.300 Машини/ для очищення, сортування та калібрування яєць   8433.60.10
29.32.61.500 - для очищення, сортування та калібрування фруктів чи іншої продукції   8433.60.90
29.32.62 Установки та апарати доїльні Ця підкатегорія включає також: - устаткування для молочних ферм Ця підкатегорія не включає: - машини для оброблення та перероблення молока (29.53.12) 44180.2 8434.10
29.32.62.000 Установки та апарати доїльні   8434.10
29.32.63 Машини для тваринництва інші 44180.3 8436.10 - .29
29.32.63.330 Машини кормоперероблювальні/ дробарки та інші млини для зерна, бобів, гороху та подібних продуктів   8436.10.10
29.32.63.350 - інші   8436.10.90
29.32.63.530 Інкубатори та брудери   8436.21
29.32.63.550 Устаткування для вирощування свійської птиці інше   8436.29
29.32.64 Машини сільськогосподарські зерноочищувальні Ця підкатегорія включає: - машини для очищення, сортування чи калібрування за розмірами насіння, зерна або сушених овочів 44180.4 8437.10
29.32.64.000 Машини сільськогосподарські зерноочищувальні   8437.10
29.32.65 Машини сільськогосподарські, н.в.і.у. Ця підкатегорія включає: - машини для сухого протравлювання насіння - машини для подрібнення добрив чи для утворення сумішей - машини для зрізання паростків з фруктових дерев - машини для підрізання живих огорож - лотки для автоматичного обмивання крупного рогатого скота, коней і т. ін. - механічні машини для стрижки овець - машини, які використовуються в лісному господарстві: машини для завалювання лісу, машини для садження дерев, пристрої для видалення стволів, машини для обрубування гілок - машини, які використовуються для розведення бджіл: преси для меду, машини для формування бджолиних стільників Ця підкатегорія не включає: - верстати для оброблення дерева (29.40.42) - преси для виробництва вина, сушарки для сільськогосподарської продукції (29.53.14, 29.53.15) - машини та апарати для оброблення молока (29.53.12), каркаси для оранжерей (28.11.23) 44180.5 8436.80
29.32.65.300 Техніка лісогосподарська/   8436.80.10
29.32.65.310 - трактори трелювальні   8436.80.10a
29.32.65.330 - стріли грейферні   8436.80.10b
29.32.65.350 - машини лісозаготівельні та деревооброблювальні самохідні   8436.80.10c
29.32.65.370 - машини лісозаготівельні та деревооброблювальні інші   8436.80.10d
29.32.65.400 Автонапувалки ніпельні   8436.80.91
29.32.65.500 Техніка інша для сільського господарства, садівництва та лісового господарства/   8436.80.99
29.32.65.510 - устаткування для подачі кормів та води для тварин   8436.80.99a
29.32.65.530 - устаткування тваринницьке інше   8436.80.99b
29.32.65.550 - розвантажувачі силосні   8436.80.99c
29.32.65.570 - устаткування складальне для зберігання сільськогосподарських продуктів   8436.80.99d
29.32.65.590 - машини та механізми інші   8436.80.99e
29.32.7 Деталі та вузли до сільськогосподарських машин 441і  
29.32.70 Деталі та вузли до сільськогосподарських машин Ця підкатегорія включає також: - фрези, диски, леміші Ця підкатегорія не включає: - вузли до апаратів для розбризкування для сільського господарства чи садівництва (29.24.53) 44190 8432.90, 8433.90, 8436.9
29.32.70.100 Леміші   8432.90.10
29.32.70.300 Деталі та вузли інші, виливані чи формовані з заліза, сталі чи чавуну   8432.90.91
29.32.70.400 Деталі та вузли з інших матеріалів/   8432.90.99
29.32.70.430 - ножі дискові для плугів та інших машин і устаткування для підготовки та оброблення грунту   8432.90.99a
29.32.70.450 - до інших сільськогосподарських машин   8432.90.99b
29.32.70.500 Деталі та вузли до машин та механізмів для збирання сільськогосподарських культур/   8433.90
29.32.70.510 - до комбайнів та кукурудзозбиральних машин   8433.90a
29.32.70.530 - до збиральних машин для виноградарства   8433.90b
29.32.70.550 - до газонокосарок   8433.90c
29.32.70.570 - до інших машин та устаткування для сільського господарства, садівництва та лісового господарства   8433.90d
29.32.70.600 Деталі та вузли до машин для вирощування свійської птиці чи до інкубаторів та брудерів   8436.91
29.32.70.700 Деталі та вузли до машин сільськогосподарських, н.в.і.у./   8436.99
29.32.70.730 - до лісозаготівельних та деревообробних машин   8436.99a
29.32.70.750 - до інших машин   8436.99b
29.32.9 Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин 886m  
29.32.91 Послуги з монтажу сільськогосподарських машин Ця підкатегорія не включає: - послуги з монтажу ангарів, оранжерей і сільськогосподарських споруд (28.11.90, 45.21.13) 88620.9f  
29.32.91.000 Послуги з монтажу сільськогосподарських машин    
29.32.92 Послуги з технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин 88620.9g  
29.32.92.000 Послуги з технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин    
29.4 Верстати    
29.40 Верстати Цей клас включає: - верстати з ручним чи програмним керуванням, які працюють від зовнішнього джерела енергії Цей клас не включає: - інструмент змінний для верстатів (28.62.4)    
29.40.1 Верстати комбіновані для оброблення металів 442a  
29.40.11 Верстати лазерні, ультразвукові, електроерозійні Ця підкатегорія включає: - верстати для формування та оброблення поверхні будь-якого матеріалу одним з таких методів оброблення: лазерним, електронно-променевим, іонно-променевим, ультразвуковим, електричним розрядом, плазмовою дугою, електрохімічним 44211 8456
29.40.11.100 Верстати лазерні, електронно-променеві, іонно-променеві та інші променеві   8456.10
29.40.11.300 Верстати ультразвукові   8456.20
29.40.11.530 Верстати електроерозійні,/ з числовим програмним керуванням   8456.30 (.11 + .19)
29.40.11.550 - без числового програмного керування   8456.30.90
29.40.11.700 Верстати електрохімічні та плазмово-дугові   8456.90
29.40.12 Центри оброблювальні, верстати агрегатні Ця підкатегорія включає: - тільки металооброблювальні верстати: центри оброблювальні, верстати однопозиційні та багатопозиційні для металооброблення Примітка. Оброблювальні центри - верстати, які виконують дві чи більше операцій механічного оброблення шляхом автоматичної заміни різального інструмента з магазину чи аналогічного пристрою 44212 8457
29.40.12.200 Центри оброблювальні горизонтальні   8457.10.10
29.40.12.400 Центри оброблювальні токарні та інші, горизонтальні/   8457.10.90
29.40.12.430 - токарні   8457.10.90a
29.40.12.470 - інші   8457.10.90b
29.40.12.500 Верстати агрегатні для металооброблення/ однопозиційні   8457.20
29.40.12.700 - багатопозиційні   8457.30
29.40.2 Верстати, що працюють за принципом видалення металу 442b  
29.40.21 Верстати токарні металорізальні 44213 8458
29.40.21.130 Верстати токарні горизонтальні з числовим програмним керуванням:/ центрові, багаторізцеві, копіювальні   8458.11.10
29.40.21.150 - інші   8458.11.9
29.40.21.330 Верстати токарні горизонтальні без числового програмного керування:/ центрові, багаторізцеві, копіювальні   8458.19.10
29.40.21.350 - інші   8458.19.9
29.40.21.530 Верстати токарні інші з числовим програмним керуванням:/ вертикально-токарні   8458.91.10
29.40.21.550 - інші   8458.91.90
29.40.21.730 Верстати токарні інші без числового програмного керування:/ вертикально-токарні   8458.99.10
29.40.21.750 - інші   8458.99.90
29.40.22 Верстати свердлильні, розточні та фрезерні металорізальні Ця підкатегорія не включає: - верстати для остаточного оброблення металевої поверхні (29.40.31) 44214 8459.10 - .6
29.40.22.130 Верстати/ свердлильні з числовим програмним керуванням   8459.21
29.40.22.150 - фрезерно-розточні з числовим програмним керуванням   8459.31
29.40.22.170 - консольно-фрезерні з числовим програмним керуванням   8459.51
29.40.22.230 - інструментальні фрезерні з числовим програмним керуванням   8459.61.10
29.40.22.250 - поздовжньо-фрезерні з числовим програмним керуванням   8459.61.9
29.40.22.330 - агрегатні лінійної побудови   8459.10
29.40.22.350 - свердлильні без числового програмного керування   8459.29
29.40.22.500 - фрезерно-розточні без числового програмного керування   8459.39
29.40.22.730 - розточні з числовим програмним керуванням   8459.40.10
29.40.22.750 - розточні без числового програмного керування   8459.40.90
29.40.22.770 - консольно-фрезерні без числового програмного керування   8459.59
29.40.22.830 - інструментальні фрезерні без числового програмного керування   8459.69.10
29.40.22.850 - фрезерні інші без числового програмного керування   8459.69.9
29.40.23 Верстати різьбонарізні металорізальні Ця підкатегорія включає: - верстати для внутрішнього та зовнішнього різьбонарізання 44215 8459.70
29.40.23.000 Верстати різьбонарізні металорізальні   8459.70
29.40.3 Верстати інші для оброблення металів 442c  
29.40.31 Верстати для остаточного оброблення металів Ця підкатегорія включає: - верстати для видалення задирок, заточування, шліфування, розпилювання, стругання, обрізання чи іншого оброблення металів, металокераміки та керметів 44216 8460, 8461
29.40.31.130 Верстати, з точністю позиціювання по будь-якій осі більше 0,01 мм, з числовим програмним керуванням:/ плоскошліфувальні   8460.11
29.40.31.150 - круглошліфувальні   8460.21.10
29.40.31.170 - шліфувальні інші   8460.21.90
29.40.31.230 Верстати, з точністю позиціювання по будь-якій осі більше 0,01 мм, без числового програмного керування:/ плоскошліфувальні   8460.19
29.40.31.250 - круглошліфувальні   8460.29.10
29.40.31.270 - шліфувальні інші   8460.29.90
29.40.31.310 Верстати заточні (для заточування різального інструмента)/ з числовим програмним керуванням   8460.31
29.40.31.330 - без числового програмного керування   8460.39
29.40.31.350 Верстати хонінгувальні притиральні   8460.40
29.40.31.370 Верстати полірувальні, гравірувальні та для видалення задирок   8460.90
29.40.31.530 Верстати поздовжньо-стругальні   8461.10
29.40.31.550 Верстати поперечно-стругальні, довбальні   8461.20
29.40.31.570 Верстати протяжні   8461.30
29.40.31.730 Верстати зуборізні, зубошліфувальні, зубооброблювальні/ з числовим програмним керуванням   8461.40 (.11 + .31 + .71)
29.40.31.750 - без числового програмного керування   8461.40 (.19 + .39 + .79 + .90)
29.40.31.830 Верстати пиляльні та відрізні   8461.50
29.40.31.890 Верстати для остаточного оброблення металу, металокераміки та керметів, інші   8461.90
29.40.32 Верстати для формування з числовим програмним керуванням Ця підкатегорія не включає: - преси гідравлічні (29.40.34) 44217.1 8462.21, .31, .41
29.40.32.330 Верстати згинальні, кромкозагинальні, з числовим програмним керуванням,/ для листових матеріалів   8462.21.10
29.40.32.350 - для оброблення інших виробів   8462.21.90
29.40.32.500 Ножиці механічні (у т. ч. преси), з числовим програмним керуванням   8462.31
29.40.32.700 Верстати діркопробивні чи вирубні (у т. ч. преси), з числовим програмним керуванням   8462.41
29.40.33 Верстати для формування без числового програмного керування Ця підкатегорія не включає: преси гідравлічні (29.40.34) 44217.2 8462.29, .39, .49
29.40.33.330 Верстати згинальні, кромкозагинальні, без числового програмного керування,/ для листових матеріалів   8462.29.10
29.40.33.350 - для оброблення інших виробів   8462.29.9
29.40.33.500 Ножиці механічні (у т. ч. преси), без числового програмного керування   8462.39
29.40.33.700 Верстати діркопробивні чи вирубні (у т. ч. преси), без числового програмного керування   8462.49
29.40.34 Устаткування ковальсько-пресове Ця підкатегорія не включає: - преси згинальні (29.40.32, 29.40.33) 44217.3 8462.10, .9
29.40.34.100 Машини кувальні чи штампувальні та молоти,/ з числовим програмним керуванням   8462.10.10
29.40.34.200 - без числового програмного керування   8462.10.90
29.40.34.300 Преси для формування металевих порошків методом спікання чи преси для пакетування брухту   8462 (.91.10 + .99.10)
29.40.34.400 Преси гідравлічні інші, з числовим програмним керуванням   8462.91.50
29.40.34.530 Преси гідравлічні інші, без числового програмного керування:/ для виготовлення заклепок, болтів та гвинтів   8462 (.91.91 + .99.91)
29.40.34.550 - інші   8462.91.99
29.40.34.700 Преси для формування інші/ з числовим програмним керуванням   8462.99.50
29.40.34.900 - без числового програмного керування   8462.99.99
29.40.35 Верстати для оброблення металів методами пластичної деформації Ця підкатегорія включає: - верстати для оброблення металів, металокерамічних матеріалів та керметів без видалення металу (включно верстати для волочіння труб, профілів, дротів та аналогічних виробів, верстати для виготовлення виробів з дроту, з листового матеріалу) 44218 8463
29.40.35.100 Верстати/ волочильні   8463.10
29.40.35.300 - різьбонакатувальні   8463.20
29.40.35.500 - для виготовлення виробів з дроту   8463.30
29.40.35.700 - для оброблення металу, металокераміки та керметів методами пластичної деформації інші   8463.90
29.40.4 Верстати для оброблення дерева та інших матеріалів 442d  
29.40.41 Верстати для оброблення мінеральних матеріалів Ця підкатегорія включає: - верстати пиляльні, шліфувальні, полірувальні та інші для оброблення каменю, кераміки, бетону, азбоцементу та аналогічних матеріалів чи для холодного оброблення скла 44221 8464
29.40.41.300 Верстати/ пиляльні   8464.10
29.40.41.500 - шліфувальні чи полірувальні   8464.20
29.40.41.700 - для оброблення каменю, кераміки, бетону і т. ін. інші   8464.90
29.40.42 Верстати для оброблення дерева та аналогічних твердих матеріалів Ця підкатегорія включає: - верстати для оброблення дерева, корку, кості, ебоніту, твердих пластмас та аналогічних твердих матеріалів - преси для виготовлення деревностружкових та деревноволокнистих плит та плит з інших волокнистих матеріалів та інші машини для оброблення дерева чи корку 44222 8465, 8479.30
29.40.42.100 Верстати багатоцільові/ з ручним переміщенням оброблювальної деталі між операціями   8465.10.10
29.40.42.200 - з автоматичним переміщенням оброблювальної деталі між операціями   8465.10.90
29.40.42.330 Верстати пиляльні/ стрічкопиляльні   8465.91.10
29.40.42.350 - круглопиляльні   8465.91.20
29.40.42.370 - інші   8465.91.90
29.40.42.500 Верстати стругальні, фрезерні чи стругально-калювальні/   8465.92
29.40.42.530 - поздовжньо-стругальні чи рейсмусові   8465.92a
29.40.42.550 - фрезерні чи стругально-калювальні   8465.92b
29.40.42.570 - інші   8465.92c
29.40.42.630 Верстати шліфувальні, піскоочисні, полірувальні   8465.93
29.40.42.650 Верстати згинальні, складальні   8465.94
29.40.42.670 Верстати свердлильні, довбальні   8465.95
29.40.42.700 Колуни механічні, верстати шпоностругальні, підрізувальні   8465.96
29.40.42.830 Верстати токарні   8465.99.10
29.40.42.850 Верстати для оброблення дерева, корку, кості і т. ін. інші   8465.99.90
29.40.42.870 Преси для виготовлення деревностружкових та деревноволокнистих плит та інші машини для оброблення дерева чи корку   8479.30
29.40.5 Інструменти ручні 442e  
29.40.51 Інструменти ручні з пневматичним чи вбудованим неелектричним приводом Ця підкатегорія включає: - ручні інструменти, які працюють від стиснутого повітря, двигуна внутрішнього згоряння чи будь-якого іншого неелектричного двигуна: свердлильні верстати, верстати для нарізання різі метчиком; горизонтально-свердли- льні верстати, бурильні молотки і т. ін.; гайкові ключі, викрутки і т. ін.; шліфувальні верстати, полірувальні машини і т. ін.; машини з дротяними щітками; ланцюгові пили; молотки для оббивання окалини, бетоноломи; клепальні молотки зміцнювального типу; листорізки для металевого листа; трамбівки формувальної суміші; трамбівки для зміцнення грунту в дорожньому будівництві; автоматичні лопати; вібратори для зміцнення бетону; пристрої для видалення накипу з котлів; змащувальні пістолети для гаражів; переносні машини для підрізання трави Ця підкатегорія не включає: - газонокосарки (29.32.20) - пістолети для забивання дюбелів (28.62.30) та апарати для розпорскування (29.24.24) 44231 8467.1, .8
29.40.51.100 Інструменти ручні пневматичні/ ротаційного типу   8467.11
29.40.51.300 - інші   8467.19
29.40.51.500 Пилки ланцюгові з неелектричним двигуном   8467.81
29.40.51.700 Інструменти ручні з неелектричним двигуном інші   8467.89
29.40.52 Інструменти ручні електромеханічні з вбудованим електродвигуном Ця підкатегорія включає: - дрелі всіх видів - пилки ланцюгові, дискові та інші - інструмент для роботи з текстильними матеріалами - апарати точильні та шліфувальні, поздовжньо-стругальні, машини для підрізання живої огорожі, і т. ін. Ця підкатегорія не включає: - устаткування електропобутове (29.71) та газонокосарки (29.32.20) 44232 8508.10 - .80
29.40.52.130 Дрелі ручні /, що працюють без зовнішнього джерела енергії   8508.10.10
29.40.52.150 - електропневматичні   8508.10.91
29.40.52.170 - інші   8508.10.99
29.40.52.230 Пилки/ ланцюгові   8508.20.10
29.40.52.250 - дискові   8508.20.30
29.40.52.270 - інші (у т. ч. ножівки)   8508.20.90
29.40.52.330 Інструменти ручні електромеханічні/ для оброблення текстильних матеріалів   8508.80.10
29.40.52.350 - для оброблення інших матеріалів з акумуляторним джерелом живлення   8508.80.30
29.40.52.510 Апарати шліфувальні/ торцешліфувальні   8508.80.51
29.40.52.530 - стрічкошліфувальні   8508.80.53
29.40.52.550 - інші (у т. ч. сферичні шліфувальні)   8508.80.59
29.40.52.570 Пристосування поздовжньо-стругальні   8508 80.70
29.40.52.700 Машини для підрізання живої огорожі, ножиці розсувного типу для стрижки газонів у кутах, уздовж стін і т. ін.   8508.80.80
29.40.52.900 Інструменти ручні електромеханічні інші   8508.80.90
29.40.6 Устаткування для паяння та зварювання 442f  
29.40.60 Устаткування для паяння та зварювання Ця підкатегорія включає: - машини та апарати газові для паяння м'яким, твердим припоєм чи зварювання (придатні чи непридатні для різання), які працюють на газі (газові горілки з дуттям, машини для зварювання, машини для поверхневого відпускання), чи з використанням інших процесів (фрикційні зварювальні машини) - електричні машини і обладнання для паяння, включно пайку твердим припоєм (включно паяльники і паяльні пістолети з електропідігрівом) - електричні машини і апарати для: зварювання металів опором, дугового чи плазмово-дугового зварювання металів, індукційного зварювання металів, електронно-променевого зварювання, вакуумно-диффузійного зварювання, фотонно-променевого зварювання, зварювання термопластів, ультразвукового зварювання - електричні машини і обладнання для нанесення металів чи спечених металокарбідів - промислові роботи, спеціально призначені для зварювальних робіт Ця підкатегорія не включає: - лампи паяльні (28.62.30) - пальники пічні газові (29.21.11) 44240 8468.10 - .80, 8515.1 - .80
29.40.60.130 Машини та апарати газові для паяння твердими та м'якими припоями чи зварювання:/ пальники ручні газові з дуттям   8468.10
29.40.60.150 - інші   8468.20
29.40.60.170 Машини та апарати інші для паяння твердими та м'якими припоями чи зварювання (у т. ч. машини зварювальні фрикційні)   8468.80
29.40.60.230 Машини та апарати електричні для паяння твердими чи м'якими припоями:/ паяльники та паяльні пістолети   8515.11
29.40.60.250 - інші   8515.19
29.40.60.300 Машини для зварювання металів опором, повністю чи частково автоматичні   8515.21
29.40.60.430 Машини та апарати для зварювання металів опором, неавтоматичні,/ для зварювання встик   8515.29.10
29.40.60.450 - інші   8515.29.90
29.40.60.500 Машини для дугового (у т. ч. плазмового) зварювання металів, автоматичні   8515.31
29.40.60.630 Машини для дугового зварювання, неавтоматичні:/ для ручного зварювання за допомогою електродів з покриттям   8515.39.1
29.40.60.650 - інші, з захистом зони зварювання   8515.39.90
29.40.60.700 Машини та апарати для зварювання/напилення металів   8515.80 (.11 + .19)
29.40.60.830 Машини та апарати для оброблення/ пластичних матеріалів   8515.80.91
29.40.60.850 - інших матеріалів   8515.80.99
29.40.7 Вузли та пристрої до верстатів 442g  
29.40.71 Пристрої для кріплення інструмента Ця підкатегорія не включає: - інструмент змінний (28.62.40) 4425.1 8466.10
29.40.71.330 Оправки, цангові патрони та втулки   8466.10.10
29.40.71.350 Пристрої для кріплення деталей на токарних верстатах   8466.10.31
29.40.71.500 Пристрої для кріплення деталей інші/   8466.10.39
29.40.71.530 - патрони свердлильні   8466.10.39a
29.40.71.550 - держаки різцеві інші   8466.10.39b
29.40.71.700 Матрицетримачі самовідкривні   8466.10.90
29.40.72 Пристрої затискні для оброблювальних деталей Ця підкатегорія не включає: - пристрої електромагнітні для закріплення оброблювальних деталей (31.62.12) 4425.2 8466.20
29.40.72.300 Пристосування для встановлення деталей на верстатах, кондуктори та затискачі спеціального застосування, комплекти стандартних затискних пристроїв   8466.20.10
29.40.72.500 Пристосування для встановлення деталей на токарних верстатах/   8466.20.91
29.40.72.530 - патрони та планшайби до токарних верстатів   8466.20.91a
29.40.72.550 - інше   8466.20.91b
29.40.72.700 Пристосування для встановлення деталей на інших верстатах/   8466.20.99
29.40.72.730 - патрони верстатів затискні   8466.20.99a
29.40.72.750 - інше   8466.20.99b
29.40.73 Головки ділильні Ця підкатегорія включає також: - інші спеціальні пристрої для верстатів: поворотні столи з періодичним установленням, мікрометричні упори каретки, приладдя для встановлення дистанції для кареток і т. ін. 4425.3 8466.30
29.40.73.000 Головки ділильні   8466.30
29.40.74 Вузли до верстатів для оброблення металів Ця підкатегорія не включає; - пристрої електромагнітні (31.62.12) 4425.4 8466.93, .94
29.40.74.300 Вузли та допоміжні пристрої до верстатів/ за поз. 29.40.11, 29.40.12, 29.40.21, 29.40.22, 29.40.31   8466.93
29.40.74.500 - за поз. 29.40.32, 29.40.33, 29.40.34, 29.40.35   8466.94
29.40.75 Вузли до верстатів для оброблення дерева та інших матеріалів 44252 8466.91, .92
29.40.75.300 Вузли та допоміжні пристрої до верстатів/ за поз. 29.40.41   8466.91
29.40.75.500 - за поз. 29.40.42   8466.92
29.40.76 Вузли до інструментів ручних з пневматичним чи вбудованим неелектричним двигуном Ця підкатегорія не включає: - фрези та різці змінні (28.62.40) 44253 8467.9
29.40.76.300 Вузли до інструментів ручних/ інших   8467 (.91 + 99)
29.40.76.500 - пневматичних   8467.92
29.40.77 Вузли до інструментів ручних електромеханічних з вбудованим електричним двигуном 44254 8508.90
29.40.77.000 Вузли до інструментів ручних електромеханічних з вбудованим електричним двигуном   8508.90
29.40.78 Вузли до устаткування для паяння та зварювання 44255 8468.90, 8515.90
29.40.78.300 Вузли до машин та апаратів/ за поз. 29.40.60.130, 29.40.60.150, 29.40.60.170   8468.90
29.40.78.500 - за поз. 29.40.60.230 - 29.40.60.850   8515.90
29.40.9 Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту верстатів 886n  
29.40.91 Послуги з монтажу верстатів Ця підкатегорія не включає: - послуги, пов'язані з обробленням металу (28.52.10) 88620.9h  
29.40.91.000 Послуги з монтажу верстатів    
29.40.92 Послуги з технічного обслуговування і ремонту верстатів Ця підкатегорія включає також: - послуги з реконструкції верстатів Ця підкатегорія не включає: - послуги, пов'язані з обробленням металу (28.52.10) 86620.9і  
29.40.92.000 Послуги з технічного обслуговування і ремонту верстатів    
29.5 Машини спеціального призначення інші    
29.51 Машини та устаткування для металургійної промисловості    
29.51.1 Машини та устаткування для металургійної промисловості 443  
29.51.11 Машини та устаткування для металургійної промисловості Ця підкатегорія не включає: - устаткування каландрове (29.24.32) - машини формувальні для виготовлення пісчаних ливарних форм (29.52.4) - опоки та форми для лиття (29.56.24), устаткування ковальсько-пресове (29.40.34) 44310 8454.10 - .30, 8455.10, .2
29.51.11.330 Конвертери та інші ливарні машини   8454 (.10 + .30.90)
29.51.11.350 Виливниці, ковші розливальні   8454.20
29.51.11.370 Машини ливарні для виливання під тиском   8454.30.10
29.51.11.530 Стани прокатні/ трубопрокатні   8455.10
29.51.11.550 - гарячої прокатки металів та комбіновані (гарячої та холодної прокатки металів)   8455.21
29.51.11.570 - холодної прокатки металів   8455.22
29.51.12 Вузли до машин для металургійної промисловості Ця підкатегорія включає: - валки для прокатних станів та інші деталі до прокатних станів 44320 8454.90, 8455.30 - .90
29.51.12.300 Вузли до конвертерів, ковшів, виливниць та інших ливарних машин   8454.90
29.51.12.500 Валки до прокатних станів   8455.30
29.51.12.700 Деталі інші до прокатних станів   8455.90
29.51.9 Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту машин та устаткування для металургійної промисловості 886o  
29.51.91 Послуги з монтажу машин та устаткування для металургійної промисловості Ця підкатегорія не включає: - послуги, пов'язані з обробленням металу (28.52.10) 88620.9j  
29.51.91.000 Послуги з монтажу машин та устаткування для металургійної промисловості    
29.51.92 Послуги з технічного обслуговування і ремонту машин та устаткування для металургійної промисловості Ця підкатегорія не включає: - послуги, пов'язані з обробленням металу (28.52.10) 88620.9k  
29.51.92.000 Послуги з технічного обслуговування і ремонту машин та устаткування для металургійної промисловості    
29.52 Машини та устаткування для добувної промисловості та будівництва Цей клас не включає: - устаткування такелажне (29.22) - трактори сільськогосподарські (29.31), тягачі дорожні для буксирування причепів та напівпричепів (34.10.44) - верстати пиляльні, шліфувальні, полірувальні та інші для оброблення каменю (29.40.41) - автобетонозмішувачі (34.10.54)    
29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловості 444b  
29.52.11 Елеватори, підйомники та конвеєри безперервної дії для підземних робіт 44411 8428.31
29.52.11.000 Елеватори, підйомники та конвеєри безперервної дії для підземних робіт   8428.31
29.52.12 Машини врубові, прохідницькі та бурильні Ця підкатегорія включає: - машини для буріння свердловин в гірських породах - гідравлічні клини - врубові машини - струги, стругові установки - прохідницькі машини - машини для буріння свердловин чи бурові установки для добування нафти, природного газу і т. ін. Ця підкатегорія не включає: - платформи морські (35.11.40) та автобурові (34.10.54) 44412 8430.3, .4
29.52.12.330 Машини врубові та тунелепрохідницькі,/ самохідні   8430.31
29.52.12.350 - інші   8430.39
29.52.12.530 Машини бурильні та прохідницькі інші/ самохідні   8430.41
29.52.12.550 - інші   8430.49
29.52.2 Машини землерийні 444c  
29.52.21 Бульдозери з неповоротним та бульдозери з поворотним відвалом, самохідні 44421 8429.1
29.52.21.300 Бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом самохідні,/ гусеничні   8429.11
29.52.21.500 - інші   8429.19
29.52.22 Грейдери Ця підкатегорія включає: - грейдери самохідні та планувальники 444222 8429.20
29.52.22.000 Грейдери   8429.20
29.52.23 Скрепери 44423 8429.30
29.52.23.000 Скрепери   8429.30
29.52.24 Машини трамбувальні та котки дорожні 44424 8429.40
29.52.24.000 Машини трамбувальні та котки дорожні   8429.40
29.52.25 Навантажувачі одноковшові фронтальні з перекидним назад ковшом 44425 8429.51
29.52.25.300 Навантажувачі одноковшові фронтальні,/ призначені спеціально для підземних робіт   8429.51.10
29.52.25.500 - інші   8429.51.90
29.52.26 Навантажувачі одноковшові з поворотною верхньою частиною 44426 8429.52
29.52.26.000 Навантажувачі одноковшові з поворотною верхньою частиною/   8429.52
29.52.26.010 - екскаватори гідравлічні вагою до 6т   8429.52a
29.52.26.030 - екскаватори гідравлічні гусеничні вагою більше 6 т   8429.52b
29.52.26.050 - екскаватори гідравлічні колісні   8429.52c
29.52.26.070 - екскаватори канатного/тросового трелювання та інші   8429.52d
29.52.27 Екскаватори та машини самохідні інші 44427 8429.59, 8430.50
29.52.27.300 Бульдозери самохідні, екскаватори, н.в.і.у./   8429.59
29.52.27.330 - навантажувачі без обертання верхньої частини на 360Ї зі зворотною лопатою   8429.59a
29.52.27.350 - екскаватори та навантажувачі без обертання верхньої частини на 360Ї інші   8429.59b
29.52.27.500 Машини самохідні для земляних робіт, н.в.і.у.   8430.50
29.52.28 Ножі відвальні для бульдозерів 44429 8431.42
29.52.28.000 Ножі відвальні для бульдозерів   8431.42
29.52.3 Машини та устаткування для будівництва інші 444d  
29.52.30 Машини та устаткування для будівництва інші Ця підкатегорія включає: - устаткування для забивання та витягування паль - машини снігоочисні - машини та механізми для трамбування та ущільнення - машини скреперні - машини для комунально-господарсь- ких робіт, будівництва і т. ін.: розподілювачі будівельного розчину, бітуму, дорожньо-будівельні машини, машини для розгладжування свіжих бетонних, бітумних чи аналогічних м'яких поверхонь, підмітальні машини, апарати для нанесення ліній білою фарбою Ця підкатегорія не включає: - бетононасоси (29.12.21) 44430 8430.10, .20, .6, 8479.10
29.52.30.100 Устаткування для забивання та витягування паль   8430.10
29.52.30.300 Машини снігоочисні, плужні та роторні   8430.20
29.52.30.500 Машини для трамбування чи ущільнення, несамохідні   8430.61
29.52.30.700 Машини скреперні для земляних робіт, несамохідні   8430 (.62 + .69)
29.52.30.900 Машини та устаткування для комунально- господарських робіт, будівництва, одноцільового призначення   8479.10
29.52.4 Машини для оброблення мінеральних матеріалів 444e  
29.52.40 Машини для оброблення мінеральних матеріалів Ця підкатегорія включає: - устаткування для сортування, промивання, подрібнення, змішування чи перемішування грунту, каменю, руд та інших мінералів в твердому (в т. ч. порошкоподібному та пастоподібному) стані - устаткування для відповідного оброблення (агломерації, формування чи відливання) твердого мінерального пального, керамічних сумішей, незатверділого цементу та інших мінеральних речовин - машини формувальні для виготовлення пісчаних ливарних форм Ця підкатегорія не включає: - автобетонозмішувачі (34.10.54) 44440 8474.10 - .80
29.52.40.300 Машини для сортування, подрібнення, змішування і т. ін./   8474 (.10 + .20 + .39)
29.52.40.310 - ливарного піску   8474 (.10 + .20 + .39)a
29.52.40.330 - будівельних матеріалів   8474 (.10 + .20 + .39)b
29.52.40.350 - твердих корисних копалин   8474 (.10 + .20 + .39)c
29.52.40.370 - інших матеріалів   8474 (.10 + .20 + .39)d
29.52.40.500 Бетоно- чи розчинозмішувачі   8474.31
29.52.40.700 Машини для змішування неорганічних речовин з бітумом   8474.32
29.52.40.800 Машини та устаткування для оброблення землі, каміння, руди і т. ін. інші/   8474.80
29.52.40.810 - для виготовлення піщаних форм   8474.80a
29.52.40.830 - для будівництва   8474.80b
29.52.40.850 - для добувної промисловості   8474.80c
29.52.40.870 - іншого призначення   8474.80d
29.52.5 Трактори будівельні 444f  
29.52.50 Трактори будівельні Ця підкатегорія включає: - трактори будівельні гусеничні Ця підкатегорія не включає: - трактори сільськогосподарські чи лісогосподарські (29.31.2) 44450 8701.30
29.52.50.000 Трактори будівельні   8701.30
29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва 444g  
29.52.61 Вузли до машин врубових, прохідницьких та бурильних 44461 8431.43, .49
29.52.61.300 Вузли до машин та устаткування/ за поз. 29.52.12.530, 29.52.12.550   8431.43
29.52.61.500 - за поз. 29.52.12, 29.52.21 - 29.52.27   8431.49
29.52.62 Вузли до машин для оброблення мінеральних матеріалів 44462 8474.90
29.52.62.000 Вузли до машин для оброблення мінеральних матеріалів   8474.90
29.52.9 Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва 886p  
29.52.91 Послуги з монтажу машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва Ця підкатегорія не включає: - послуги, пов'язані з обробленням металу (28.52.10) 88620.91 8421.11
29.52.91.000 Послуги з монтажу машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва    
29.52.92 Послуги з технічного обслуговування і ремонту машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва Ця підкатегорія не включає: - послуги, пов'язані з обробленням металу (28.52.10) 88620.9m  
29.52.92.000 Послуги з технічного обслуговування і ремонту машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва    
29.53 Машини для перероблення сільгосппродуктів    
29.53.1 Машини для перероблення сільгосппродуктів Ця категорія не включає: - устаткування для зважування, пакування, обгортання (29.24.2) - машини для очищення, сортування та калібрування яєць та фруктів (29.32.61) - машині зерноочищувальні (29.32.64) 445a  
29.53.11 Сепаратори для молока 44511 8421.11
29.53.11.000 Сепаратори для молока   8421.11
29.53.12 Машини та апарати для оброблення та перероблення молока Ця підкатегорія включає: - гомогенізатори та машини для опромінення молока - маслоробки, міксери та машини для фасування масла Ця підкатегорія не включає: - установки доїльні та устаткування для молочних ферм (29.32.62) 44512 8434.20
29.53.12.000 Машини та апарати для оброблення та перероблення молока   8434.20
29.53.13 Машини та апарати борошномельні Ця підкатегорія включає: - віялки, сепаратори циклонні та пневматичні, механізми для очищення від висівок, машини рисолущильні, горохолущильні і т. ін. Ця підкатегорія не включає: - машини зерноочищувальні (29.32.64) 44513 8437.80
29.53.13.000 Машини та апарати борошномельні   8437.80
29.53.14 Машини та апарати для виробництва напоїв Ця підкатегорія включає: - машини для одержання соку - установки для розчавлення яблук і груш - механічні чи гідравлічні преси для одержання сидру - машини для подрібнення винограду чи видавлювання виноградного соку - подрібнювальні машини Ця підкатегорія не включає: - устаткування для пивоварних заводів (29.53.16) 44514 8435.10
29.53.14.300 Преси для виробництва вина, сидру, фруктових соків/   8435.10.10
29.53.14.330 - для виробництва вина   8435.10.10a
29.53.14.350 - для виробництва інших видів фруктових соків   8435.10.10b
29.53.14.500 Машини та устаткування для виробництва вина, сидру, фруктових соків інші   8435.10.90
29.53.15 Машини та апарати пекарські Ця підкатегорія включає також: - апарати для великих кухонь (ресторанів) та устаткування для кафетеріїв Ця підкатегорія не включає: - печі хлібопекарські та кондитерські електричні (29.21.13) 44515 8417.20, 8419.31, .81
29.53.15.330 Печі пекарські неелектричні/ тунельні   8417.20.10
29.53.15.350 - інші   8417.20.90
29.53.15.500 Сушарки для сільськогосподарської продукції   8419.31
29.53.15.730 Устаткування непобутове/ для приготування гарячих напоїв   8419.81.91
29.53.15.750 - для варіння чи підігрівання їжі   8419.81.99
29.53.16 Машини та устаткування різні для харчової промисловості Ця підкатегорія включає: - устаткування для пекарень (міксери для тіста, машини для розрізування хліба, тістечка і т. ін.) - устаткування для виготовлення макаронів, спагетті або подібних виробів - устаткування для кондитерської промисловості, включно устаткування для виробництва какао-порошку та шоколаду - устаткування для цукрової промисловості - устаткування для пивоварних заводів - устаткування для перероблення м'яса та птиці - устаткування для перероблення фруктів, горіхів та овочів - устаткування для приготування риби - устаткування інше (устаткування для перероблення олійних культур та одержання рослинних та тваринних жирів, устаткування для подрібнення чи помолу кавових зерен, устаткування для нарізання та прокачування чайного листа, устаткування для оцетокислого бродіння) Ця підкатегорія не включає: - устаткування загального призначення (наприклад, дистиляційне чи охолоджувальне), яке класифіковане у відповідних угрупованнях - печі пекарські (29.21.13, 29.53.15) - сушарки для сільськогосподарської продукції (29.53.15) 44516 8438.10.80, 8479.20
29.53.16.130 Машини та устаткування/ для пекарень   8438.10.10
29.53.16.150 - для виготовлення макаронів, спагетті або подібних виробів   8438.10.90
29.53.16.200 - для виготовлення кондитерських виробів, какао чи шоколаду   8438.20
29.53.16.300 - для цукрового виробництва   8438.30
29.53.16.400 - для пивоварних заводів   8438.40
29.53.16.500 - для перероблення м'яса тварин чи свійської птиці   8438.50
29.53.16.600 - для перероблення фруктів, горіхів чи овочів   8438.60
29.53.16.700 - для приготування чи виробництва харчових продуктів чи напоїв, інші   8438.80
29.53.16.800 - для екстрагування/приготува ння тваринних чи рослинних жирів та олій   8479.20
29.53.17 Машини для виготовлення тютюнових виробів Ця підкатегорія включає: - машини для переробки тютюну, виготовлення сигарет, цигарок, тютюну для люльок, нюхального та жувального тютюну 44517 8478.10
29.53.17.000 Машини для виготовлення тютюнових виробів   8478.10
29.53.2 Вузли до машин для перероблення сільгосппродуктів 445b  
29.53.21 Вузли до машин та апаратів для оброблення та перероблення молока, для виробництва напоїв 44521 8434.90, 8435.90
29.53.21.300 Вузли до доїльних машин та устаткування для оброблення та перероблення молока/   8434.90
29.53.21.330 - до доїльних машин   8434.90a
29.53.21.350 - до устаткування для оброблення та перероблення молока   8434.90b
29.53.21.500 Вузли до машин та апаратів для виробництва напоїв   8435.90
29.53.22 Деталі до інших машин для перероблення сільгосппродуктів 44522 8437.90, 8438.90
29.53.22.500 Деталі до інших машин для перероблення сільгосппродуктів   8437.90, 8438.90
29.53.23 Вузли до машин для виготовлення тютюнових виробів 44523 8478.90
29.53.23.000 Вузли до машин для виготовлення тютюнових виробів   8478.90
29.53.9 Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту машин для перероблення сільгосппродуктів 886q  
29.53.91 Послуги з монтажу машин для перероблення сільгосппродуктів Ця підкатегорія не включає: - послуги, пов'язані з обробленням металу (28.52.10) 88620.9n  
29.53.91.000 Послуги з монтажу машин для перероблення сільгосппродуктів    
29.53.92 Послуги з технічного обслуговування і ремонту машин для перероблення сільгосппродуктів Ця підкатегорія не включає: - послуги, пов'язані з обробленням металу (28.52.10) 88620.9o  
29.53.92.000 Послуги з технічного обслуговування і ремонту машин для перероблення сільгосппродуктів    
29.54 Машини та устаткування для текстильної та шкіряної промисловості    
29.54.1 Машини прядильні, ткацькі та в'язальні 446a  
29.54.11 Машини для підготовки текстильних матеріалів та волокон 44611.1 8444, 8445.1
29.54.11.100 Машини/ для екструдування, витягування, текстурування, різання штучних текстильних матеріалів   8444.00
29.54.11.300 - кардочесальні   8445.11
29.54.11.500 - гребенечесальні, рівничні (верстати швидкісні)   8445 (.12 + .13)
29.54.11.700 - для підготовки текстильних волокон інші   8445.19
29.54.12 Машини прядильні та інше обладнання для виготовлення текстильної пряжі 44611.2 8445.20 - .90
29.54.12.300 Машини/ прядильні   8445.20
29.54.12.500 - сукальні та крутильні   8445.30
29.54.12.700 - мотальні (у т. ч. утоковомотальні) та шпулемотальні   8445.40
29.54.12.900 - для виготовлення текстильної пряжі інші   8445.90
29.54.13 Верстати ткацькі Ця підкатегорія включає: - верстати ткацькі для ткання полотен під час використання текстильної пряжі чи пряжі іншого типу (металевої, скляної чи азбестової) 44612 8446
29.54.13.300 Верстати ткацькі потужні для виготовлення тканих полотен шириною до 30 см чи більше 30 см,/ човникові   8446 (.10 + .21 + .29)
29.54.13.500 - безчовникові   8446.30
29.54.14 Машини та верстати в'язальні Ця підкатегорія включає: - всі машини для одержання трикотажу, гардинно-тюлевих виробів шляхом в'язання, вишивання, машини для виробництва тюлі, мережива і т. ін., а також машини для одержання ворсозшивних килимів на будь-якій основі Ця підкатегорія включає також: - машини трикотажні побутові 44613 8447
29.54.14.300 Машини круглов'язальні   8447.1
29.54.14.500 Машини плосков'язальні/   8447.20
29.54.14.530 - в'язально-прошивні   8447.20a
29.54.14.550 - основов'язальні (у т. ч. рашель-машини)   8447.20b
29.54.14.700 Машини для виготовлення каркасної нитки, тюлі, мереживного та гардинного полотна, вишивки і т. ін.   8447.90
29.54.15 Устаткування допоміжне до машин для текстильної промисловості 44614 8448.1
29.54.15.300 Каретки ремізопідйомні та механізми жакардові, машини кардочесальні, копіювальні, перфорирувальні та машини для використання спільно з машинами для текстильної промисловості   8448.11
29.54.15.500 Устаткування допоміжне інше до машин для текстильної промисловості   8448.19
29.54.2 Машини для виробництва текстильних виробів та одягу інші 446b  
29.54.21 Машини спеціального призначення для виробництва текстильних виробів 44621 8449, 8451.30 - .80
29.54.21.100 Машини для виробництва чи викінчування фетру чи нетканих матеріалів   8449.00
29.54.21.300 Машини та преси прасувальні (у т. ч. преси для сплавлення матеріалів)   8451.30
29.54.21.500 Машини для миття, вибілювання чи фарбування, пряжі, текстильних матеріалів та виробів/   8451.40
29.54.21.530 - для миття, вибілювання   8451.40a
29.54.21.550 - для фарбування   8451.40b
29.54.21.700 Машини для намотування в рулони, розмотування, фальцювання, різання текстильних полотен   8451.50
29.54.21.830 Машини для нанесення клею на тканинну основу під час виготовлення лінолеуму чи інших покриттів для підлог   8451.80.10
29.54.21.850 Машини для шліхтування, викінчування, просочування текстильних полотен і т. ін.   8451.80 (.30 + .80)
29.54.22 Машини пральні промислові Ця підкатегорія включає: - машини пральні для пралень - машини для сухої чистки з такими рідинами, як бензин, тетрахлорметан і т. ін. замість води - машини сушильні спеціально призначені для сушіння текстильної пряжі, тканини чи виробів 44622 8450.20, 8451.10, .29
29.54.22.300 Машини пральні промислові ємністю більше 10 кг сухої білизни   8450.20
29.54.22.500 Машини для сухої чистки   8451.10
29.54.22.700 Машини сушильні ємністю більше 10 кг сухої білизни   8451.29
29.54.23 Машини швейні Ця підкатегорія не включає: - машини швейні побутові (29.54.50) 44623 8452.2
29.54.23.300 Машини швейні автоматичні   8452.21
29.54.23.500 Машини швейні неавтоматичні/   8452.29
29.54.23.530 - з прошиттям закритим стібком   8452.29a
29.54.23.550 - інші   8452.29b
29.54.3 Устаткування для шкіряної промисловості 446c  
29.54.30 Машини та устаткування для шкіряної промисловості 44630 8453.10 - .80
29.54.30.300 Устаткування/ для підготовки, дублення чи вичинення шкур та шкіри   8453.10
29.54.30.500 - для виготовлення чи ремонту шкіряного взуття   8453.20
29.54.30.700 - для виготовлення чи ремонту інших виробів зі шкур та шкіри   8453.80
29.54.4 Вузли до машин та устаткування для текстильної та шкіряної промисловостей 446d  
29.54.41 Вузли до машин прядильних, ткацьких та в'язальних 44640.1 8448.20 - .5
29.54.41.100 Деталі та оснастка до машин для прядіння і плетіння та їх допоміжне устаткування (гарнітура голчаста та інші вироби)   8448 (.20 + .31 + .32 + .39)
29.54.41.300 Веретена та веретенні рогатки, кільця прядивні та кільцеві бігунки   8448.33
29.54.41.500 Деталі та оснастка до ткацьких машин та їх допоміжне устаткування (човники, гребінці, ремізки, ремізні рами та інші деталі)   8448.4
29.54.41.700 Деталі та оснастка до машин для прядіння і плетіння та їх допоміжне устаткування (грузила, голки та інші деталі)   8448.5
29.54.42 Вузли до інших машин та устаткування для текстильної та шкіряної промисловостей Ця підкатегорія включає також: - голки для швейних машини 44640.2 8450.90, 8451.90, 8452.30 - .90, 8453.90
29.54.42.100 Вузли до машин за поз. 29.54.22.300   8450.90
29.54.42.200 Вузли до устаткування за поз. 29.54.300 - 850, 29.54.22.500 - 700   8451.90
29.54.42.300 Голки для швейних машин   8452.30
29.54.42.500 Фурнітура, основи та кришки для швейних машин, та їх вузли   8452.40
29.54.42.700 Вузли до швейних машин інші   8452.90
29.54.42.800 Вузли до машин та устаткування за поз. 29.54.30   8453.90
29.54.5 Машини швейні побутові 448b  
29.54.50 Машини швейні побутові Ця підкатегорія не включає: - машини трикотажні побутові (29.54.14) - голки для швейних машин (29.54.42) 44814 8452.10
29.54.50.000 Машини швейні побутові   8452.10
29.54.9 Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту машин та устаткування для текстильної та шкіряної промисловості 88620.9p  
29.54.91 Послуги з монтажу машин та устаткування для текстильної та шкіряної промисловості Ця підкатегорія не включає: - послуги, пов'язані з обробленням металу (28.52.10) 88620.9q  
29.54.91.000 Послуги з монтажу машин та устаткування для текстильної та шкіряної промисловості    
29.54.92 Послуги з технічного обслуговування і ремонту машин та устаткування для текстильної та шкіряної промисловості Ця підкатегорія не включає: - послуги, пов'язані з обробленням металу (28.52.10)    
29.54.92.000 Послуги з технічного обслуговування і ремонту машин та устаткування для текстильної та шкіряної промисловості    
29.55 Машини для виробництва паперу та картону    
29.55.1 Машини для виробництва паперу та картону 449b  
29.55.11 Машини для виробництва паперу та картону Ця підкатегорія не включає: - машини друкувальні (29.56.1) - сушарки для деревини чи паперу (29.56.22) 44913 8439.10 - .30, 8441.10 - .80
29.55.11.130 Машини та устаткування/ для виготовлення целюлози з рослинних волокнистих матеріалів   8439.10
29.55.11.150 - для виготовлення паперу чи картону   8439.20
29.55.11.170 - для оздоблення паперу чи картону   8439.30
29.55.11.330 Машини різальні/ комбіновані накатно-різальні та перемотувальні   8441.10.10
29.55.11.350 - поздовжньо-різальні та поперечно-різальні   8441.10.20
29.55.11.370 - ножиці гільйотинні   8441.10.30
29.55.11.400 Машини різальні інші/   8441.10.90
29.55.11.430 - триножові   8441.10.90a
29.55.11.450 - інші   8441.10.90b
29.55.11.500 Машини/ для виготовлення пакетів, мішків, конвертів з паперу чи картону   8441.20
29.55.11.600 - для виготовлення коробок, ящиків і т. ін. з паперу чи картону   8441.30
29.55.11.700 - для формування виробів з паперової маси, паперу чи картону   8441.40
29.55.11.800 - для виготовлення паперової маси, паперу чи картону, н.в.і.у.   8441.80
29.55.12 Деталі до машин для виготовлення паперу та картону 44921 8439.9, 8441.90
29.55.12.300 Деталі до машин та устаткування за поз. 29.55.11.130   8439.91
29.55.12.500 Деталі до машин та устаткування/ за поз. 29.55.11.150, 29.55.11.170   8439.99
29.55.12.530 - за поз. 29.55.11.150   8439.99a
29.55.12.550 - за поз. 29.55.11.170   8439 99b
29.55.12.700 Деталі до машин та устаткування за поз. 29.55.11.330 - 29.55.11.800   8441.90
29.55.9 Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту машин для виготовлення паперу та картону 886s  
29.55.91 Послуги з монтажу машин для виготовлення паперу та картону Ця підкатегорія не включає: - послуги, пов'язані з обробленням металу (28.52.10) 88620.9r  
29.55.91.000 Послуги з монтажу машин для виготовлення паперу та картону    
29.55.92 Послуги з технічного обслуговування і ремонту машин для виготовлення паперу та картону Ця підкатегорія не включає: - послуги, пов'язані з обробленням металу (28.52.10) 88620.9s  
29.55.92.000 Послуги з технічного обслуговування і ремонту машин для виготовлення паперу та картону    
29.56 Машини спеціального призначення, н.в.і.у. Цей клас включає: - машини для поліграфічної промисловості, промисловості будівельних матеріалів, для виробництва гуми і пластмаси та виробів з них, інших галузей промисловості Цей клас не включає: - верстати для оброблення твердих пластмас та холодного оброблення скла (29.40.4) - прилади побутові (29.7)    
29.56.1 Машини друкувальні 449c  
29.56.11 Устаткування палітурне 44914.1 8440.10
29.56.11.100 Машини/ фальцювальні   8440.10.10
29.56.11.300 - підбиральні та комплектувальні   8440.10.20
29.56.11.500 - пиляльні, дротозшивачі та скріпкозшивачі   8440.10.30
29.56.11.700 - для нешвейного (клейового) скріплення блоків   8440.10.40
29.56.11.900 - для оброблення книжкових блоків інші   8440.10.90
29.56.12 Машини для набору 44914.2 8442.10 - .30
29.56.12.300 Машини фотонабірні та набірнодрукувальні   8442.10
29.56.12.500 Машини, апарати та устаткування для набирання шрифту іншими способами   8442 (.20 + .30)
29.56.13 Машини друкувальні офсетні Ця підкатегорія не включає: - машини офсетні конторські (30.01.22) 44914.3 8443.19
29.56.13.300 Машини друкувальні офсетні, рулонні   8443.11
29.56.13.530 Машини друкувальні офсетні інші,/ малогабаритні   8443.19.31
29.56.13.550 - середньогабаритні   8443.19.35
29.56.13.570 - великогабаритні   8443.19 (.39 + .90)
29.56.14 Машини друкувальні інші Ця підкатегорія включає також: - машини для друкування на текстильних виробах, обгортковому папері і т. ін. Ця підкатегорія не включає: - машини офсетні конторські та апаратура фотокопіювальна (30.1.22, 30.01.21) 44914.4 8443.2 - .60
29.56.14.100 Машини/ високого друку рулонні   8443.21
29.56.14.300 - флексографічного друку   8443.30
29.56.14.500 - глибокого друку   8443.40
29.56.14.700 Машини для виконання суміжних операцій під час друкування   8443.60
29.56.14.900 Устаткування друкувальне інше/   8443 (.29 + .50)
29.56.14.930 - для друку на текстильних матеріалах   8443 (.29 + .50)a
29.56.14.950 - для друку на інших матеріалах   8443 (.29 + .50)b
29.56.15 Вузли до машин друкувальних 44922 8440.90, 8442.40, 8443.90
29.56.15.300 Вузли до машин для оброблення книжкових блоків   8440.90
29.56.15.500 Вузли до машин, апаратів та устаткування за поз. 29.56.12.300, 29.56.12.500   8442.40
29.56.15.700 Вузли до машин та устаткування за поз. 29.56.13, 29.56.14   8443.90
29.56.2 Машини спеціального призначення різні 449d  
29.56.21 Сушарки центробіжні для білизни 44911 8421.12
29.56.21.000 Сушарки центробіжні для білизни   8421.12
29.56.22 Сушарки для деревини, паперу, паперової маси чи картону 44912 8419.32, .39
29.56.22.300 Сушарки для деревини, паперу, паперової маси чи картону/   8419.32
29.56.22.330 - для деревини   8419.32a
29.56.22.350 - для паперової маси, паперу чи картону   8419.32b
29.56.22.500 Сушарки непобутові, н.в.і.у.   8419.39
29.56.23 Машини для оброблення гуми чи пластмас або для виготовлення продукції з цих матеріалів Ця підкатегорія не включає: - верстати для оброблення твердих матеріалів (29.40.42) 44915 8477.10 - .80
29.56.23.100 Машини інжекційні ливарні для оброблення гуми чи пластмасових матеріалів/   8477.10
29.56.23.130 - для оброблення гуми   8477.10a
29.56.23.150 - для оброблення пластмасових матеріалів   8477.10b
29.56.23.300 Екструдери для оброблення гуми чи пластмасових матеріалів та виготовлення виробів з них/   8477.20
29.56.23.330 - для оброблення гуми та виготовлення виробів з неї   8477.20a
29.56.23.350 - для оброблення пластмасових матеріалів та виготовлення виробів з них   8477.20b
29.56.23.400 Машини для формування повітрям, для оброблення гуми чи пластмасових матеріалів   8477.30
29.56.23.500 Машини вакуумні формувальні та машини термоформувальні інші   8477.40
29.56.23.600 Машини та устаткування для виливання чи відновлення протекторів пневматичних шин   8477.51
29.56.23.730 Преси формувальні та інші   8477.59.10
29.56.23.750 Машини та устаткування ливарні та формувальні інші   8477.59.90
29.56.23.830 Машини та устаткування для виготовлення виробів з пористих матеріалів   8477.80.10
29.56.23.850 Машини та устаткування для оброблення гуми чи пластмас або для виготовлення продукції з цих матеріалів, інші   8477.80.90
29.56.24 Форми для лиття та моделі ливарні Ця підкатегорія включає: - виливниці та опоки для металоливарного виробництва - піддони ливарні - моделі ливарні - форми для лиття металів чи карбідів металів, скла, мінеральних матеріалів і т. ін. 44916 8480
29.56.24.130 Опоки ливарні/ чавунні чи сталеві   8480 (.10 + .20 + .30.90)
29.56.24.150 - дерев'яні   8480.30.10
29.56.24.200 Форми для лиття металів чи карбідів металів/ під тиском   8480.41
29.56.24.300 - іншими способами   8480.49
29.56.24.500 Форми для лиття скла   8480.50
29.56.24.600 Форми для лиття мінеральних матеріалів   8480.60
29.56.24.700 Форми для лиття гуми чи пластмасових матеріалів під тиском/   8480.71
29.56.24.730 - гуми   8480.71a
29.56.24.750 - пластмасових матеріалів   8480.71b
29.56.24.800 Форми для лиття гуми чи пластмасових матеріалів іншими способами   8480.79
29.56.25 Машини спеціального призначення інші Ця підкатегорія включає: - машини та апарати для розділення ізотопів - машини для складання електричних та електронних ламп, електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп в скляних колбах - машини для виготовлення чи гарячого оброблення скла чи скляних виробів: машини для виробництва листового скла, машини для виготовлення пляшок і т. ін. - машини для виготовлення канатів чи тросів та для виробництва кабелів - машини для оброблення металів, машини для намотування дроту на електричні котушки, машини для очищення чи витравлювання металів, барабани, що обертаються, для видалення формувальної суміші, машини для лудження, спеціальні ковальські стани для розбивання на частини чавунного лому - машини для змішування, перемішування, дрібнення, гомогенізації, емульгування, розмішування і т. ін., не призначені для конкретних видів продуктів чи галузей промисловості - підпори пересувні гідравлічні шахтні - роботи промислові універсальні: малярні, піднімально-транспортні металорізальні та інші - машини інші, н.в.і.у.: машини для виготовлення кошиків, плетених виробів; машини для виготовлення пензлів для малювання чи інших пензлів і щіток; автоматичні мастильні пристрої насосного типу для змащування машинної техніки; машини для нанесення покриттів з фоточутливих емульсій на підложку; водолазні дзвони чи металеві водолазні костюми; ультразвукові апарати для очищення металевих частин і ультразвукові перетворювачі, призначені для використання в цих апаратах; зварювальні пальники з дуттям для підводного зварювання, промислові пилососи, промислові натирачі підлог та інші машини, н.в.і.у. 44917 8401.20, 8475.10, .20, 8479.40 - .8
29.56.25.100 Машини та апарати для розділення ізотопів, їх вузли   8401.20
29.56.25.200 Машини для складання електричних та електронних ламп, трубок та ламп в скляних колбах   8475.10
29.56.25.300 Машини для виробництва чи гарячого оброблення скла чи скляних виробів   8475.20
29.56.25.500 Машини для виготовлення канатів чи тросів   8479.40
29.56.25.630 Машини для оброблення металів, у т. ч. машини для намотування дроту на електричні котушки, однофункційні   8479.81
29.56.25.650 Мішалки, змішувачі, дробарки і т. ін., однофункційні   8479.82
29.56.25.730 Підпори гідравлічні пересувні шахтної покрівлі   8479.89.30
29.56.25.750 Роботи промислові універсальні   8479.89.50
29.56.25.770 Емульгатори   8479.89.60
29.56.25.900 Машини та механічні пристрої інші спеціального призначення, н.в.і.у./   8479.89 (.10 + .80)
29.56.25.930 - для монтажу   8479.89 (.10 + .80)a
29.56.25.950 - для маніпулювання   8479.89 (.10 + .80)b
29.56.25.970 - інші   8479.89 (.10 + .80)c
29.56.26 Вузли до інших машин спеціального призначення    
29.56.26.300 Вузли до машин спеціального призначення/ за поз. 29.56.25.200, 29.56.25.300   8475.90
29.56.26.500 - за поз. 29.56.23   8477.90
29.56.26.700 - за поз. 29.56.25.500 - 29.56.25.970   8479.90
29.56.9 Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту інших машин спеціального призначення 886t  
29.56.91 Послуги з монтажу інших машин спеціального призначення Ця підкатегорія не включає: - послуги, пов'язані з обробленням металу (28.52.10) 86620.9t  
29.56.91.000 Послуги з монтажу інших машин спеціального призначення    
29.56.92 Послуги з технічного обслуговування і ремонту інших машин спеціального призначення Ця підкатегорія не включає: - послуги, пов'язані з обробленням металу (28.52.10) 88620.9u  
29.56.92.000 Послуги з технічного обслуговування і ремонту інших машин спеціального призначення    
29.6 Зброя та боєприпаси    
29.60 Зброя та боєприпаси    
29.60.1 Зброя та боєприпаси Ця категорія не включає: - капсули вибухові, детонатори та сигнальні ракети (24.61) - зброю холодну (28.75.3) - броньовані інкасаторські машини (34.10.54) - бронезахист особистий, наприклад, лати, кольчуги, бронежилети і т. ін. (класифікуються за видом матеріалу, з якого вони виготовлені) 447b  
29.60.11 Танки та інші бойові машини Ця підкатегорія включає: - танки, обладнані кранами для рятування бойових машин - постачальні броньомашини, звичайно гусеничного типу, незалежно від того розраховані вони на комплектацію зброєю чи ні - невеликі танки дистанційного керування - броньомашини, обладнані спеціальними підривними пристроями Ця підкатегорія не включає: - автомобілі (34.10) 44710 8710
29.60.11.000 Танки та інші бойові машини   8710.00
29.60.12 Зброя бойова Ця підкатегорія включає: - гармати, міномети, кулемети, рушниці, автомати - установки реактивні пускові, апарати торпедні, вогнемети і т. ін. Ця підкатегорія не включає: - револьвери, пістолети та аналогічні вироби (29.60.13) - зброю холодну (28.75.30) 44720 9301
29.60.12.000 Зброя бойова   9301.00
29.60.13 Зброя вогнепальна інша Ця підкатегорія включає: - револьвери та пістолети, призначені для того, щоб тримати їх та стріляти з руки - зброю вогнепальну іншу, яка діє за допомогою використання вибухового заряду (в т. ч. рушниці спортивні, мисливські та для стрільби по мішеням, ракетниці) - пістолети та рушниці газові, пневматичні, пружинні, кастети, балончики газові, які містять сльозоточивий газ і т. ін. Ця підкатегорія не включає: - зброю холодну (28.75.30) 44730 9302 - 9304
29.60.13.300 Револьвери та пістолети інші   9302.00
29.60.13.500 Зброя вогнепальна, що заряджається з дула, рушниці спортивні, мисливські чи рушниці для стрільби по мішенях   9303 (.10 + .20 + .30)
29.60.13.700 Зброя вогнепальна, яка функціонує способом запалювання набою вибуховими речовинами, н.в.і.у.   9303.90
29.60.13.900 Зброя інша (у т. ч. рушниці та пістолети пружинні, пневматичні чи газові, кийки гумові)   9304.00
29.60.14 Пристрої вибухові та боєприпаси Ця підкатегорія включає: - бомби, торпеди, ракети та аналогічні бойові засоби для ведення бойових дій - патрони, інші боєприпаси та снаряди Ця підкатегорія не включає: - устаткування електронне системи озброєння (33.20.20) 44740 9306
29.60.14.100 Патрони до клепальних і аналогічних інструментів чи для пістолетів та їх деталі   9306.10
29.60.14.300 Патрони до короткоствольної зброї та їх деталі   9306 (.21 + .30)
29.60.14.700 Бомби, гранати, торпеди, міни, ракети та аналогічні боєприпаси   9306.90
29.60.15 Вузли та деталі до зброї та боєприпасів Ця підкатегорія включає: - стволи, гальма відкату, приклади та древка рушниць, затвори гармат, захисні чохли та футляри для стволів, трубки системи Морріса і т. ін. 44760 9305
29.60.15.300 Вузли та деталі до іншої зброї   9305 (.10 + .21 + .29 + .90.90)
29.60.15.500 Вузли та деталі до військової зброї   9305.90.10
29.60.9 Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту бойових засобів    
29.60.91 Послуги з монтажу бойових засобів Ця підкатегорія не включає: - встановлення систем озброєння на військових кораблях (35.11.10) та літаках військової авіації (35.30.92) 88620.9v  
29.60.91.000 Послуги з монтажу бойових засобів    
29.60.92 Послуги з технічного обслуговування і ремонту бойових засобів 88620.9w  
29.60.92.000 Послуги з технічного обслуговування і ремонту бойових засобів    
29.7 Прилади побутові    
29.71 Прилади електричні побутові Цей клас не включає: - машини швейні побутові (29.54.5)    
29.71.1 Холодильники, вентилятори та електроковдри Ця категорія не включає: - послуги з ремонту електричних побутових приладів (52.72.12) 448c  
29.71.11 Холодильники та морозильні камери, побутові 44811 8418.10 - .40
29.71.11.100 Холодильники-морозиль- ники комбіновані з окремими зовнішніми дверцями   8418.10і
29.71.11.330 Холодильники домашні/ іншого типу   8418.21 (.10 + .51 + .91 + .99) + 8418.22 + 8418.29
29.71.11.350 - вбудованого типу   8418.21.59
29.71.11.500 Холодильники низькотемпературні/ ящикового типу ємністю до 800 л   8418.30
29.71.11.700 - вертикального типу ємністю до 900 л   8418.40
29.71.12 Машини посудомийні побутові 44812.1 8422.11
29.71.12.000 Машини посудомийні побутові   8422.11
29.71.13 Машини пральні та сушильні побутові 44812.2 8450.1, 8451.21
29.71.13.300 Машини пральні ємністю до 10 кг сухої білизни/ автоматичні   8450.11
29.71.13.500 - неавтоматичні   8450 (.12 + .19)
29.71.13.700 Машини сушильні ємністю до 10 кг сухої білизни   8451.21
29.71.14 Електроковдри Ця підкатегорія не включає: - опори електричні нагрівальні (29.71.29) 44813 6301.10
29.71.14.000 Електроковдри   6301.10
29.71.15 Вентилятори побутові та вентиляційні або витяжні шафи Ця підкатегорія включає: - вентилятори настінні, настільні, стельові чи для вікон з електричним двигуном потужністю до 125 кВт - шафи витяжні кухонні з вентилятором, які встановлюються в домашніх кухнях, ресторанах, їдальнях, лікарнях, а також витяжні шафи з вентилятором для лабораторій і для промислових цілей 44815 8414.51, .60
29.71.15.300 Вентилятори побутові/   8414.51
29.71.15.330 - стельові   8414.51a
29.71.15.350 - інші   8414.51b
29.71.15.500 Шафи витяжні (ковпаки), що містять вентилятор, з розміром по горизонталі до 120 см   8414.60
29.71.2 Прилади електричні побутові інші Ця категорія не включає: - послуги з ремонту електричних побутових приладів (52.72.12) 448d  
29.71.21 Прилади електромеханічні побутові з вбудованим електродвигуном Ця підкатегорія включає: - вироби, незалежно від їх ваги: пилососи, натирачі підлог, пристрої для перемелювання харчопродуктів та міксери, соковижималки - вироби, вага яких 20 кг та менше: різки всіх видів, пристрої для утилізації кухонних відходів, точильні пристрої для ножів і т. ін. 44816.1 8509.10 - .80
29.71.21.130 Пилососи побутові/ на напругу 110 В та вище   8509.10.10
29.71.21.150 - на напругу до 110 В   8509.10.90
29.71.21.300 Натирачі підлог   8509.20
29.71.21.500 Утилізатори кухонних відходів   8509.30
29.71.21.700 Здрібнювачі харчових продуктів та міксери, купажери для харчових продуктів   8509.40
29.71.21.800 Прилади електромеханічні інші   8509.80
29.71.22 Електробритви та машинки для підстригання волосся Ця підкатегорія включає також: - леза та головки-ножі для електробритв 44816.2 8510.10, .20
29.71.22.300 Електробритви   8510.10
29.71.22.500 Машинки електричні для підстригання волосся   8510.20
29.71.23 Фени електротеплові та праски електричні 44816.3 8516.3, .40
29.71.23.130 Сушарки для волосся/ шоломоподібні   8516.31.10
29.71.23.150 - інші   8516.31.90
29.71.23.300 Прилади перукарські інші   8516.32
29.71.23.500 Сушарки для рук   8516.33
29.71.23.730 Праски/ з парозволоженням   8516.40.10
29.71.23.750 - інші   8516.40.90
29.71.24 Прилади електротеплові інші 44816.4 8516.7
29.71.24.300 Кавоварки та електрочайники   8516.71
29.71.24.500 Тостери електричні   8516.72
29.71.24.700 Підігрівачі страв   8516.79.10
29.71.24.930 Фритюрниці   8516.79.20
29.71.24.950 Прилади електротеплові побутові інші   8516.79.80
29.71.25 Водонагрівачі електричні 44817.1 8516.10
29.71.25.300 Водонагрівачі електричні/ безінерційні   8516.10.11
29.71.25.500 - інші   8516 10.19
29.71.25.700 Кип'ятильники водяні   8516 10.90
29.71.26 Електроприлади для опалювання приміщень та обігрівання грунту Ця підкатегорія включає: - електроприлади для опалювання приміщень, обігрівання грунту: радіатори теплоакумулювальні, електрокаміни, радіатори електричні, нагрівачі для автомобілів, конвертори і т. ін. 44817.2 8516.2
29.71.26.300 Радіатори теплоакумулювальні   8516.21
29.71.26.530 Радіатори рідиннонаповнені   8516.29.10
29.71.26.550 Нагрівачі конвекційні   8516.29.50
29.71.26.570 Нагрівачі інші з вентилятором   8516.29.91
29.71.26.900 Електроприлади для опалювання приміщень та електрообігрівання підлоги інші   8516.29.99
29.71.27 Печі мікрохвильові 44817.3 8516.50
29.71.27.000 Печі мікрохвильові   8516.50
29.71.28 Плити кухонні, електропечі Ця підкатегорія включає також: - котли варильні, обладнані комбінованим газо-електричним обігрівом Ця підкатегорія не включає: - печі мікрохвильові (29.71.27) 44817.4 8516.60
29.71.28.100 Електроплити з піччю та камінною полицею   8516.60.10
29.71.28.330 Полиці камінні вбудовані   8516.60.51
29.71.28.350 Електроплити інші, столи варильні   8516.60.59
29.71.28.500 Грилі та ростери   8516.60.70
29.71.28.700 Електропечі/ вбудовані   8516.60.80
29.71.28.900 - інші   8516.60.90
29.71.29 Опори електричні нагрівальні Ця підкатегорія включає: - бруски, стержні, пластини і т. ін. чи відрізки дроту з спеціального матеріалу (спеціальні сплави, складні матеріали на основі карбіду кремнію і т. ін.) Ця підкатегорія включає також: - опори нагрівальні для усунення обмерзання літаків чи заднього скла автомобілів 448118 8516.80
29.71.29.000 Опори електричні нагрівальні   8516.80
29.71.3 Вузли до побутових електричних приладів 448e  
29.71.30 Вузли до побутових електричних приладів 44831 8509.90, 8510.90, 8516.90
29.71.30.300 Вузли до електромеханічних побутових пилососів чи натирачів підлоги   8509.90
29.71.30.500 Вузли до електробритв та машинок для підстригання волосся   8510.90
29.71.30.700 Вузли до інших електричних побутових приладів   8516.90
29.72 Прилади неелектричні побутові Цей клас не включає: - послуги з ремонту побутових неелектричних приладів (52.74) - машини швейні побутові (29.54.5) чи трикотажні (29.54.14)    
29.72.1 Прилади неелектричні побутові 448f  
29.72.11 Плити кухонні, печі газові Ця підкатегорія не включає: - варильні котли комбіновані (газо-електричні) (29.71.28) 44821 7321.1, 7417
29.72.11.130 Прилади кухонні варильні, підігрівачі страв на газовому паливі залізні чи сталеві,/ з духовкою   7321.11.10
29.72.11.150 - без духовки   7321.11.90
29.72.11.300 Прилади кухонні варильні, підігрівачі страв на рідкому паливі залізні чи сталеві   7321.12
29.72.11.500 Прилади кухонні варильні, підігрівачі страв на твердому паливі залізні чи сталеві/   7321.13
29.72.11.530 - плити кухонні   7321.13a
29.72.11.550 - прилади кухонні варильні, підігрівачі страв   7321.13b
29.72.11.700 Прилади побутові для приготування та підігрівання їжі неелектричні та їх деталі, мідні   7417.00
29.72.12 Прилади нагрівальні неелектричні Ця підкатегорія включає: - печі, обігрівачі, каміни для опалювання приміщень - газові і нафтові радіатори для опалювання приміщень - спиртові печі, похідні печі і т. ін., газові пальники - баки для кип'ятіння води з топками чи іншими нагрівальними елементами 44822 7321.8
29.72.12.330 Прилади нагрівальні на газовому паливі залізні чи сталеві/ з витяжним отвором   7321.81.10
29.72.12.350 - без витяжного отвору   7321.81.90
29.72.12.530 Прилади нагрівальні на рідкому паливі залізні чи сталеві/ з витяжним отвором   7321.82.10
29.72.12.550 - без витяжного отвору   7321.82.90
29.72.12.700 Прилади нагрівальні на твердому паливі залізні чи сталеві   7321.83
29.72.13 Повітронагрівачі та розподільники гарячого повітря неелектричні 44824 7322.90
29.72.13.000 Повітронагрівачі та розподільники гарячого повітря неелектричні   7322.90
29.72.14 Водонагрівачі газові Ця підкатегорія включає: - водонагрівачі чи колонки для ванн неелектричні (газові чи на іншому паливі) Ця підкатегорія не включає: - котли комбінованої дії (опалення та підігрівання води) газові (28.22.12) 44826 8419.11
29.72.14.000 Водонагрівачі газові   8419 (.11 + .19)
29.72.2 Вузли до неелектричних побутових приладів 448g  
29.72.20 Вузли до неелектричних побутових приладів 44832 7321.90
29.72.20.000 Вузли до неелектричних побутових приладів   7321.90

© 2009 Gil-Service-1. All rights reserved